Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Krovy sedlových střech - Seriál krovy a dřevěné konstrukce

Krovy vaznicové soustavy

a) Krovy sedlových střech

Krokve krovů vaznicové soustavy musí být podpírány vaznicemi ve vzdálenosti 4 až 4,5 m. U krovu bez vrcholové vaznice může být délka krokví od střední vaznice k hřebeni pouze 2 až 2,5 m. Překročí-li se tato délka až do 3 m, zpevní se každý pár krokví ve vrcholu jednostrannými kleštinami.

V místě, kde jsou vaznice podpírány, je nosná konstrukce krovu, tzv. plná vazba. Mezi plnými vazbami jsou tři až čtyři vazby prázdné neboli jalové, v nichž jsou páry krokví podpírány jen vaznicemi.

 

Stojatá stolice je krov, v němž jsou vaznice podpírány svislými sloupky. Tato konstrukce se využívá tam, kde lze podporovat vazní trám poblíž jeho středu středními zdmi budovy (vazní trám je zatěžován sloupky a vzpěrami nepříznivě), a tam, kde se nevyžaduje volný podstřešní prostor. Stojatá stolice je poměrně jednoduchá.

Ležatá stolice je krov s vaznicemi podporovanými šikmými sloupky nebo vzpěrami. Přenáší zatížení do vazního trámu blíže k jeho podporám; používá se tedy tam, kde není možno podpírat vazní trám střední zdi a kde je zapotřebí volnější půdní prostor. Sestavuje se dost obtížně.

Kombinovaná stolice má některé vaznice podpírané svislými sloupky, jiné vzpěrami. Svislé sloupky jsou čepovány do vazního trámu nebo do šikmých vzpěr, které nepříznivě namáhají na průhyb.

 

Další info k tomuto tématu naleznete zde

Dřevěné latě a kontralatě z našeho katalogu

Dřevěná prkna na bednění z našeho katalogu

OSB Desky z našeho katalogu

Cementotřískové desky z našeho katalogu


Věšadlové a vzpěradlové stolice vylehčují dlouhý vazní trám, který nelze spodem podpírat střední zdí. Věšadlem se vazní trám vylehčuje, vzpěradlem, které zatěžuje vzpěrami vazní trám při podporách, se podpírá nejvyšší vaznice a současně se: vynášejí podpůrné sloupky níže položených vaznic.


Stolice bez vazních trámů: mají šikmé sloupky ležatých stolic nebo vzpěry vzpěradel čepovány do sloupků hluboko pod okapovou vaznicí, popř. jsou čepovány do bačkor uložených a kotvených na nízkých pilířích. Používají se pro objekty bez stropů, tj. s viditelným podhledem krovu (pro skladiště, dílny, zemědělské objekty aj.).


Krov s prázdnými vazbami je běžný při rozponech od 4 do 6 m; vyznačuje se tím, že nemá vaznice: ani nosné stolice (plné vazby chybějí). Jednotlivé páry krokví jsou příčně ztuženy jednostrannou kleštinou v horní polovině výšky krovu. Podélného ztužení krovu je dosaženo prkny přibitými šikmo ke spodní ploše krokví. Kotvení pozednice musí být provedeno pečlivě a bývá z páskové oceli (obr. 1). 

 

Krov s prázdnými vazbami na 4-6m

Obr.1. Krov s prázdnými vazbami na rozpon 4-6 m
1 - pozednice, 2 - krokev, 3 - jednostranná kleština, 4 - podélné vyztužení


Krov a rozponu 5 až 7 m nemá plné vazby, páry krokví jsou ve vrcholu vyztuženy fošnou s průřezem nastojato, která částečně tvoří vrcholovou vaznici a v podélném směru vyztužuje krov.
Fošna (vrcholová vaznice) je ve vrcholu upevněna jednostrannými nebo oboustrannými kleštinami z prken tloušťky 25 až 30 mm. Kleštiny jsou přibity ke krokvím tak, aby na ně dosedla vrcholová vaznice (obr.2.).

Sedlový krov na rozpon 5-7m

Obr.2. Sedlový krov na rozpon 5-7m
1 - pozednice, 2 - krokev, 3 - fošna, 4 -kleštiny, 5-podélné vyztužení

 

Další info a tipy k tomuto tématu naleznete zde

 

Krovy mansardové střechy

Krovy vlašských soustav

Krovy pultových střech

Plátování

Přeplátování

Krov o rozponu 6 až 8 m vyžaduje vrcholovou vaznici, která podpírá krokve u hřebenu a vyztužuje krov v podélném směru. Volná délka krokví je 4 až 4,5 m. Podpůrná stolice má tvar jednoduchého věšadla (obr. 3). Další plné vazby krovů světlosti 6 až 8 m uvádí obr. 4. Vrcholová vaznice je podpírána dvěma vzpěrami navzájem se křižujícími, které jsou bud' začepovány do krokví, nebo jsou s nimi přeplátovány na rybinu. Spoje s krokvemi jsou zpevněny dřevěnými kolíky, přeplátování vzpěr je provedeno svorníkem (obr. 5).

Krov na rozpon 6-8m

Obr.3. Krov na rozpon 6-8m


Ležatá stolice 5-8m

Obr.4. Ležatá stolice 5-8m
1 - pozednice, 2 - okapová vaznice, 3 - hřebenová vaznice

 

Detail uchycení hřebenové vaznice

Obr.5. Detail uchycení hřebenové vaznice

Krov o rozponu 8 až 11 m se střední vaznici musí mít krokev s mezilehlou podporou - střední vaznicí. Střední vaznice je podepřena svislými sloupky s pásky a přenáší zatížení krovu do vazního trámu, který má být podpírán střední zdí. Kleštiny nad pozednicí mají být upevněny na vzpěře sloupku (obr.6). Vazní trám není podporován, a proto je vynesen sloupky - věšáky dvojitého věšadla.

Krov vaznicové soustavy 8-11mm

Obr.6. Varianta krovu vaznicové soustavy na rozpon 8-11m
1 - Vazní trám 2 - půdní nadezdívka 3 - pozednice 4 -střední vaznice, 5-krokev, 6 - sloupek, 7 - vzpěra, 8 - pásek, 9 - kleštiny, 10 - krokev prázdné vazby, 11 římsa


Krov o rozponu 8 až 11 m s ležatou stolicí má střední vaznice nesené jednak vzpěrami, jednak kleštinami. Vzpěry jsou do krokví zapouštěny a čepovány, někdy je spoj proveden dvojitým zapuštěním a zabezpečen dvěma svorníky. Šikmý pásek se ke střední vaznici připevní lípnutím a přibije; ke vzpěře bývá připojen postranním čepem. Profil této vazby je častý u zemědělských staveb, kde je zapotřebí volný půdní prostor. Půdní nadezdívka se pak ještě zvyšuje.


Krov o rozpětí 12 až 14 m a větší musí mít při běžném sklonu střechy krokve podpírány středními vaznicemi a vrcholovou vaznicí. S ohledem na polohu středních zdí využitých k podpoře vazních trámů nebo bačkor se sestrojuji plné vazby v různých variantách a skladbách za použití konstrukčních systémů daných stolicemi nebo věšadly. Konstrukce vázaných krovů pro velká rozpětí a bez mezilehlých podpor jsou nehospodárné a nevýhodné. Pro velká rozpětí se používají příhradové vazníky hřebíkové a svorníkové, popř. jiné konstrukce.

 

Další obrázky k krovům sedlových střech, najdete v následujícím dílu - Krovy valbových střech

 

Zdroj článku: Pracujeme na střeše

 

Další články z kategorie: Krovy a dřevěné konstrukce ZDE
autor: Nakladatelství Sobotáles, Krytiny-Střechy, MS

 

Krovy sedlových střech - Seriál krovy a dřevěné konstrukce

Krovy sedlových střech - Seriál krovy a dřevěné konstrukce

Krokve krovů vaznicové soustavy musí být podpírány vaznicemi ve vzdálenosti 4 až 4,5 m. U krovu be… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků