Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Krovy a dřevěné konstrukce

Seriál Krovy a tesařské spoje - 5.díl: Krovy pultových střech

4. 9. 2020

Ve vaznicové soustavě jde vyvázat krov jakékoli pultové střechy rozumného rozpětí. Několik příkladů ukazuje obrázek.
Krovy pultových střech

A) vazba přístřešku

Konstrukce není sama o sobě krovem střechy, ale využívá zabudovanou kamennou nebo betonovou konzolu, který ji jistí proti pohybu shora dolů Základem vazby je sloupek, který tvoří trojúhelník s kleštinou a krokví. Podélné zavětrování je provedeno tak, že je ve špičce trojúhelníka vložena vaznice podporující krokev, jištěná šikmým sloupkem s pásky. Celá konstrukce musí být zakotvena do svislé zdi za stojatým sloupkem. Aby nebyl kotven pouze stojatý sloupek a sílý se neprojevovaly ve spojích, jsou třmeny z ocelové pasovmy přetaženy jak na krokev, tak i na dvojici kleštin. Sloupek je samozřejmě kotven také.


B) Klasická stříška pultová

Stříšku tvoří vázný rám, který je i trámem stropním, v němz je začepován sloupek postavený těsně ke zdi. Ten nese vrcholovou vaznici podpírající krokev v její hlavě. Pata krokve Je napojena do konce vazného trámu a trám je do její šikminy seříznut. Do konstrukce je vložena ještě jedna mezilehlá vaznice, podepíraná malým sloupkem uprostřed rozpětí. Je jištěna malou párovou kleštinou. Kolik je stropních (vazných) trámů, tolik musí být krokví.


C) Pultová stříška, varianta

Jako podpora mezilehlé vazničky je zde použit šikmý sloupek, jako reminiscence ležaté stolice. Vazný trám je ukončen šikmou plochou, kde bude nabita prkenná římsa. Proto musí být krokev začepována do vazného trámu o sílu materiálu před jeho koncem. Střecha je doplněna malým námětkem, který jí dodá pěkný tvar. Kolik je trámů, tolik je krokví.


Pultová střecha s jednoduchým a dvojitým věšadlem


D) Pult s věšadlovou konstrukcí

V podstatě jde to podobný krov jako na obrázku b, ale s podstatně větším rozpětím (6 m), což vyžaduje jisté konstrukční úpravy. Spočívají v tom, že sloupek pod mezilehlou vazničkou je využit jako věšák. Dvojice vzpěr je zapuštěna nad zdí nebo těsně při zdi, třmen věšáku bude nutno dotvarovat, protože sloupek věšáku bude jistě subtilnější než trám vazný. Protože nesouhlasí počet krokví a trám, je dole osazena vaznička - pozednice. Ta má svůj sloupek, svoji kleštinu a pásky. Pro dané rozpětí jde o velice zdařilou konstrukci.


E) Pult pro rozpětí 12 m s nízkou štítovou zídkou

Tímto řešením vznikne střecha nižšího sklonu. Krokev bude velice dlouhá a musí být podporována alespoň dvěma mezilehlými vaznicemi. Proto není nic jednoduššího, než navrhnout věšadlo dvojnásobné. Aby vzpěrami nebyl zatížen vazný trám u podpor, je podložen na obou koncích dvěma krátkými sedly a sepnut ocelovými třmeny. Partie u zdi je obdobná jako u předchozího obrázku. Pozednice na krátkých sloupcích se váže kleštinkou. Vazný trám nese na svém horním líci rastr z rámů (jsou zapuštěny), které asi ponesou podlahu pochůzné vrstvy.https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Krov konstrukce, Krov svépomocí, Krovy konstrukce, Pultová střecha, Krov typy
Rubriky článků