Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Krovy a dřevěné konstrukce

Seriál Krovy a tesařské spoje - 6.díl: Plná vazba krovu mansardové střechy

25. 9. 2020

Střechy Mansardovy, kterým se říká zkráceně mansardy, poskytují mnohé výhody oproti střechám sedlovým. Podkroví je prostornější a lze ho lépe použít pro podkrovní byty. Velice snadno se v těchto střechách zřizují vikýře. Správně provedená mansardová  střecha působí v pohledu velmi příjemně a umožňuje plnohodnotné využití podkroví.Okapová vaznice se klade při těchto střechách nejčastěji na sloupky. Střední vaznice(římsová) je zpravidla podepřena stojatou stolicí a hřebenová vaznice nejčastěji věšákem jednoduchého věšadla. Je-li vzdálenost střední vaznice od hřebenové přes 4,5 m, podpírají se krokve ještě jednou střední vaznicí. Podpora této vaznice se provádí v plné vazbě sloupkem, čepovaným do vzpěry věšadla. Vaznice po délce jsou zavětrovány pásky a profil plné vazby se ležitě ztuží kleštinami.


Plná vazba krovu mansardové střechy

Obrázek ukazuje, že v jakékoli vazbě, ať je to stolice stojatá, nebo ležatá, je možno mansardový krov svázat. To je častý případ, neboť v půdorysu budovy je množství středních zdí, které je možno využít jako podpory.


Není třeba zřizovat žádné věšadlo

Sloupek se osadí přímo na střední zed a vynese se jím trám podporovaný oběma vaznicemi. Začepování horní krokve je libovolné, ale počítá s pořízením námětků. U trámu jsou vidět seříznutá čela, připravená pro naložení mansardové římsy. Je to systém, kdy je v každé vazbě trám. Vazný trám se zhotovuje ze dvou kusů, napojených na střední zdi. Pro tento účel se hodí provést napojení plátem, v nejhorším případě je možno trám provázat tesařskými skobami. V případě, kdy sedí pozednice přímo na vazném trámu, musí se okap vynést pomocí námětků.


Plná vazba krovu mansardové střechy ve stolici kombinované a ležaté

Krokve se osedlávají a spojují na střední římsové vaznici trojím způsobem

případ na obrázku je výjimkou; zde se čepuje do středního ležatého trámu naloženého na vaznících - toto řešení není obvyklé.
Krokev horní se osedlá těsně vedle krokve spodní na římsovou vaznici a obě se spojí šroubem. Jedna z těchto krokví (nejčastěji horní) se přibije v osedlání nárožníkem.

Obě krokve se v osedlání na římsové vaznici plátují tak, že se horní oslabí o 1/3 síly krokve. Obě krokve se v plátování spojí šroubem a horní krokev se přibije na vaznici nárožníkem.

Dolní krokev se osedlá na římsovou vaznici, přibije se nárožníkem a na konec této krokve se začepuje krokev horní. Tento způsob mnoho tesařů zpochybňuje a považuje ho za překonaný a neřemeslnický. Také mansardové prkno zde vyjde velice podivně a krytina poslední řady se zde špatné schovává (korunově kladená řada).https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Krov konstrukce, Krov svépomocí, Krovy konstrukce, Krov typy
Rubriky článků