Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Krovy a dřevěné konstrukce

Seriál Krovy a tesařské spoje - 3.díl: Šikmé čepování a zapouštění

31. 7. 2020

Šikmé čepy mohou být podobně jako čepy pravoúhlé střední, nebo postranní.

Procházející jsou jen jen zcela výjmečně, zato bývají často doplňování zapouštěním jednoduchým, nebo dvojitým. Tam, kde by oslabení trámu dlahem bylo nevhodné, používá se jen hlubšího zapuštění a spoj je zajištěn svorníky, nebo třmeny. Svorníky i třmeny se zpravidla vyskytují i u namáhaných šikmých čepů, jelikož je u nich nebezpečí usmyknutí vláken vodorovnou složkou šikmo působící síly. To platí zejména v případech, kdy nemůže být zhlaví dostatečně dlouhé.Čelo čepu bývá sežíznuto v pravém úhlu ke směru silnějšího trámu, vhodnodnější je však seříznuti čela čepu do roviny osy vnějšího úhlu (tupého) obou spojovaných trámů . Vlákna trámu s dlabem jsou namáhána smykem, kterému dřevo odporuje nedokonale. Proto musí být u trámů s dlabem dostatečně dlouhé zhlaví. Při kratším zhlaví nebo při plochém připojení šikmého trámu se doporučuje zajistit spoj jedním či dvěma svorníky nebo třmeny z plochého železa. Svorníky trámy procházejí, třmeny je obepínají. Poloha svorníků i třmenů má být kolmá k ose ostrého úhlu mezi oběma spojovanými trámy. Svorníky i třmeny mohou však také být kolmé k jednomu nebo druhému trámu.


Šikmé čepování a zapouštění


Někdy musí být do jednoho trámu po obou stranách ve stejném místě začepovány dva šikmé trámy nebo jeden trám kolmý a druhý šikmý (jednoduché nebo dvojité věšadlo). Čepy by trám velice oslabily, což by mohlo vést k jeho rozlomení. Proto se v takových případech čepy bud zcela vynechají nebo se provádějí mělké. Pevnost spoje je možno zvýšit např. párem trojramenných ocelových spon, prosazených na koncích šrouby. Méně často se užívá styčníkových plechů nebo válcovaných profilů tvaru U, připojených také svorníky. U provizorií postačí spojení skobami.


Potřebujeme-li zajistit šikmý čep nebo zapuštění více šrouby a délka spoje je malá, pak se do ostrého úhlu mezi trámy vkládá špalík (vložka) z tvrdého dřeva, který působí jako hmoždinka. Špalfkem se potom prosadí další svorník. Variantou této úpravy jsou železné trny osazené do každého trámu na ½ výšky. Spoj je zajištěn třmeny.

Šikmé čepování a zapouštění další verze

Není-li vhodné trám samotný oslabit dlabem pro zapuštění nebo pro čep, připojuje se k němu v místě spoje dřevěná příložka připojená svorníky a hmoždinkami. Dlab se pak vypracuje v této příložce. Příložka tohoto typu se potom nazývá sedlo nebo bota. Botou lze také při dostatečně dlouhém zhlaví zvýšit odolnost proti usmyknutí. Sedlo i bota jsou také velice výhodné tam, kde v místě spoje může nastat ohyb nebo kroucení, a všude tam, kde přepokládáme působení větších sil.


Šrouby i třmeny poskytují dobrá spojení.

Oslabení dřev je nepatrné a oboje spojovací součátky po čase připouštějí dotažení spoje, což u spoje dřevěného bud vůbec nejde, nebo jen nedokonale (klíny). Je-li šikmý čep na konci trámů, čili nárožní, potom více záleží na zapuštění, kdežto čep, pokud vůbec je, je odsazený a zajištění šroubem je naprosto nutné.https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Tesařské konstrukce, Tesařské spoje
Rubriky článků