Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Doporučené sklony střešních krytin dle ČSN (11/2020)


 

Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin 5) 6) 7)

dle ČSN 73 1901 (11/2020)

SKLÁDANÁ KRYTINA

SKLON

Krytina z pálených tašek

- plochých (bobrovek) v dvojitém krytí (korunové nebo šupinové)

30°

- plochých (bobrovek) v jednoduchém krytí s podložením styčných spár

40°

- drážkových se sníženou boční drážkou a bez hlavové drážky

35°

- drážkových se sníženou boční drážkou a s hlavovou drážkou

30°

- drážkových s boční drážkou odvodněnou na spodní řadu tašek a s hlavovou drážkou

30°

- drážkových s boční drážkou odvodněnou na plochu téže tašky a s hlavovou drážkou

22°

- drážkových čtvercových kladených na špici

22°

- bezdrážková s boční lištou (krempovka)

35°

- bezdrážková klenutá (esovka) s řezem překrytým

35°

- bezdrážková klenutá (esovka) s řezem na sraz

40°

- z prejzů malých zplna do malty 1)

40°

- z prejzů velkých zplna do malty 1)

40°

- z prejzů velkých nasucho 2)

45°

Krytina z betonových tašek

- plochých (bobrovek) ve dvojitém krytí

30°

- drážkových se sníženou boční drážkou jednoduchou

35°

- drážkových se sníženou boční drážkou dvojitou

30°

- drážkových s vyvýšenou boční drážkou

22°

Krytina z přírodní břidlice 3) 8)

- jednoduchá

30° (dle původní normy)

- dvojitá

25° (dle původní normy)

krytina z vláknocementových rovinných maloformátových prvků 3)

- jednoduchá

30° (více zde)

- dvojitá

25° (více zde)

krytina z vláknocementových vlnitých desek 3) 8)

15°

krytina z asfaltovláknitých vlnitých desek 3)

15°

Krytina plechová maloformátová z rovinných prvků se spoji pouze překrytím

30°

Krytina z plechů imitujících tvar taškových krytin, v příčném spoji zlaomení vyšší než 10mm 3)

15°

Krytina z trapézových nebo vlnitých plechů (min. hl. vlny 35 mm)

- jsou-li v krytině příčné spoje plechů

15°

- nejsou-li v krytině příčné spoje plechů

Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty 8)

3° (více zde)

Krytina z dřevěných šindelů 3)

- jednoduchá

40°

- dvojitá

35°

Krytina z afaltových šindelů

18°

Krytina z došků (slámy, rákosu)

45°

 

Další info k tomuto tématu naleznete zde

 

 

 

POZNÁMKY:

1) Za malý se považuje prejz s délkou do 38 cm včetně, za velký se považuje prejz s délkou více než 38 cm.

2) K pokládce na sucho musí být velký prejz výrobcem určen.

3) Uváděný sklon se také vztahuje na skládané střešní krytiny z tuhých plastů, nebo plechu obdobného tvaru.

4) Jestliže výrobce udává pro krytinu hodnotu BSK nižší, než je informativní hodnota BSK uvedená pro příslušný typ krytiny v Tabulce A. 1 v Příloze A, může být krytina použita jen v případě, že je nižší hodnota BSK výrobcem jednoznačně deklarována.

5) Při délce střešní plochy ve směru sklonu větší než 10 m, v horských a podhorských oblastech a nechráněných polohách s intenzivními větry se doporučuje BSK zvýšit o 5°.

6) V případě, že je návrhový sklon střechy nižší než 10, nedoporučuje se použití pálených nebo betonových krytin, a to bez ohledu na konstrukční řešení DHV.

7) Bezpečné sklony pálených, betonových a maloformátových vláknocementových krytin jsou uvedeny v publikaci Pravidla pro navrhování a provádění střech, CKPT 2014.


8) V normě ČSN 73 1901 není sklon uveden. Norma odkazuje na dokumenty CKPT: 2003 v případě břidlice, na CKPT: 2014 v případě vláknocementových rovinných maloformátových prvků a na ČSN 73 3610 v případě plechové krytiny hladké na drážky nebo lišty.

 

Další články z kategorie: Návrhy střech - základní technické informace ZDE

5 tipů, jak změřit sklon střechy

5 tipů, jak změřit sklon střechy

Metod na určení sklonu střechy je celá řada, některé z nich vám v tomto článku objasníme, některé js… Celý článek
5 možností, jak najít sklon střechy ve výkresu

5 možností, jak najít sklon střechy ve výkresu

Potřebujete ve stavebních výkresech vyčíst sklon střechy? Jak sklon střechy v jednotlivých typech vý… Celý článek
Převod stupňů na procenta - návod, vysvětlení

Převod stupňů na procenta - návod, vysvětlení

Představujeme vám třídílný seriál, který Vám pomůže se zorientovat ve správném měření sklonu střechy… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků