Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Doporučené sklony krytin

Minimální sklony pro plechové krytiny hladké falcované na drážky nebo lišty

15. 7. 2021

V tabulce níže je uveden přehled klempířských spojů ve falcované krytině s údaji o jejich dilatační a hydroizolační účinnosti. Jedná se o krytiny vyráběné s plechových svitků, které jsou spojovány  tzv. drážkami neboli falcováním. Ne všechny definované spoje (drážky) jsou vhodné pro použití v drážkové hladké krytině (viz tabulka níže).
Oranžově je zvýrazněn doporučený minimální sklon pro konkrétní druh spoje drážkových krytin. Dle ČSN 73 3610.

 

Zobrazit pro mobilní zařízení 

Druh spoje Dilatační účinnost spoje Nepropustnost pro stékající vodu Směr spoje podle toku vody Použití v hladké drážkové krytině
A. Drážka jednoduchá stojatá1 3 - 5 mm od 3° do délky spoje 300 mm podélný ne
 A. Drážka jednoduchá stojatá1 3 - 5 mm od 25° do délky spoje 1000 mm podélný ano
 B. Drážka dvojitá stojatá1 3 - 5 mm od 3° do délky spoje 500 mm podélný ne
B. Drážka dvojitá stojatá1 3 - 5 mm od 7° podélný ano
C. Drážka jednoduchá ležatá 10 mm od 25° příčný ano
 D. Drážka dvojitá ležatá2 ne od 25°   příčný  ano
E. Drážka jednoduchá ležatá s přídavnou lištou3 10 mm od 10°  příčný  ano

1 Možnost dilatace se zajišťuje mezerou 3 až 5 mm u paty ohybů pro drážku, ani konce drážky nesmí být pájeny.
2 Jen pro napojování střešních proniků na hladkou plechovou krytinu.
3 Dilatační účinnost se zajišťuje vynecháním mezery mezi ohybem horního plechu a přídavnou lištou.

Veškeré uvedené spoje nejsou vodotěsné pro tlakovou vodu, tzn pro vodu trvale stojící na plechu

Co definuje dilatační účinnost spoje - velikost pohybu dilatačních úseků klemířské konstrukce
Pokud se kterýkoli spoj z tabulky doplní pájením nebo nýtováním nebo kombinací nýtování a pájení, nemá dilatační účinnost.
 
Co definuje směr spoje podle toku vody - v jakém směru může být spoj plechů v hladké falcované krytině použitý
tzn. podélný - pouze ve sklonu střechy; příčný pouze kolmo ke sklonu střechy (rovnoběžně s hřebenem, nebo okapem)Druhy spojů

Jednoduchá stojatá drážka - příklad
A. Jednoduchá stojatá drážka - příklad
 
 
 
Dvojitá stojatá drážka - příklad
B. Dvojitá stojatá drážka - příklad
 
 
 
 Jednoduchá ležatá drážka - příklad
C. Jednoduchá ležatá drážka - příklad
 

Výrobci systémů drážkových krytin mohou pro drážkové spoje dodávat speciální systémová těsnění a deklarovat jiné sklony, při nichž jsou nepropustné pro stékající vodu. Takové spoje nelze považovat za vodotěsné pro tlakovou vodu.
 
 
Dvojitá ležatá drážka - příklad
D. Dvojitá ležatá drážka - příklad


 
Pro nižší sklony, než je uvedeno, lze uvedené spoje použít, jenom pokud není požadavek na hydroizolační účinnost nebo pokud pod klempířskou konstrukcí je jiná vrstva nepropustná pro vodu.


Jednoduchá ležatá drážka s přídavnou lištou - příklad
E. Jednoduchá ležatá drážka s přídavnou lištou - příklad
 
 
 

Další info k tomuto tématu naleznete zde

 

 

 

 
Nabízí-li výrobce systému klempířských konstrukcí jiné druhy spojů, musí k nim stanovit hydroizolační a dilatační účinnosti a použití.

Příčné překrytí bez těsnění má mít hodnotu x podle tabulky níže.

Sklon klempířské konstrukce Překrytí x
25° 150 mm
> 25 a 50° 120 mm
> 50° 100 mm


Další požadavky na hladké falcované krytiny

  1. Falcovaná krytina se považuje za skládanou  střešní krytinu a vysokým difuzním odporem.
  2. Hladká krytina se vyrábí z plechových pásů (svitků), nebo tabulí
  3. Podkladní vrstvu je vhodné provádět z prken (min š.120mm; min. tl.24mm), nebo desek typu OSB.
  4. V případě impregnovaných podkladních desek je doporučeno používat separační vrstvu.
  5. Pro vyloučení nežádoucího vlivu kontaktu materiálů mezi sebou, při použití podkladních OSB desek je nezbytné navrhovat vhodné separační vrstvy  - např plastová folie s prostorově orientovanými tuhými vlákny - tzv strukturovaná rohož.
  6. Kaluže vody se na hladké falcované krytině nepřipouští. Stážková voda musí z provedené hladké krytiny volně odtékat.
  7. Mezistření žlaby, zaatikované žlaby nejsou doporuženy provádět jako klempířské konstrukce.
  8. Spoje falcované krytiny se doporučuje provádět jako pravidelný symetrický rastr.
  9. Výrobci systémů falcovaných krytin mohou pro své krytiny dodávat systémová těsnění a mohou deklarovat jiné sklony, které budou nepropustné pro stékající vodu (netlakovou vodu).
  10. Pro nižší sklony než je uvedeno v tabulce přehledu klemířských spojů je možné  uvedené spoje použít, pokud není stanoven požadavek na hydroizolaci (hydroizolační účinnost), nebo pokud je pod hladkou krytinou použita jiná hydroizolační vrstva.Podrobnější informace naleznete zde: ČSN 73 3610

 Štítky: Doporučené sklony krytin
Rubriky článků