Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Střecha chytře

Benders

V roce 1960 byl zprovozněný první stroj na zpracování kamene na výrobu střešních tašek v panství Larsagarden na jihozápadě švédské Edsvära. Byl to skromný začátek současného koncernu Benders. Zakladateli byli tehdy Karl-Erik Bender a jeho bratr Arne a otec Knut. Rodina sehrála pro rozvoj firmy důležitou roli. Benders je ještě dnes ve vlastnictví rodiny. Karl-Erik Bender je předsedou představenstva, syn Ove, který začínal svoji odbornou dráhu v podniku je dnes obchodním ředitelem a šéfem koncernu.

V roce 1993 byla založená německá dceřiná společnost Benders Dachstein. Nejdříve fungovala jako odbytové středisko, ale obchody se vyvíjeli tak dobře, že v květnu 1998 byla výroba přeložená do závodu v Kritzkow u Rostocku a od té doby představuje významného hráče na německém trhu se střešními krytinami.

Rodinná atmosféra zjednodušuje styk s obchodními partnery. Osobní kontakt v obchodě a s dodavateli je předpokladem pro rychlé a korektní dodávky. Spolupracovníci Bendersu si rozumí jako jeden tým, ve kterém jsou všichni angažovaní. Podporují se vlastní iniciativy a povědomí zodpovědnosti stojí v souladu s osobní svobodou.


Nazpět hledíme jen zřídka, ale ustavičně se díváme vpřed. Jsme připravení následovat rychlé změny v odvětví a být úspěšní. Současně se koncentrujeme na dlouhodobé cíle s upevněním naší pozice jako předního dodavatele švédského stavebního průmyslu.

Rubriky článků