Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Krovy a dřevěné konstrukce

Seriál Krovy a tesařské spoje - 2.díl: Plátování

9. 7. 2020


Plátování se užije tam, kde nastavení trámů není podporováno nebo je podepřeno nedostatečně. Plátování může být rovné nebo šikmé. Při obou druzích mohou vzniknout četné varianty podle toho, jakým působem se upraví čelo a plocha plátu.

 

Čelo plátu může být rovné, šikmé, nebo klínovité (plát rovnočelný, šikmočelný a klínočelný). Plát rovnočelný šikmočelný může být doplněn čelným čepem. Úpravou čel plátů se spoj zajišťuje proti vybočení v rovině vodorovné, svislé nebo v obou  směrech.


Plocha plátů může být rovná nebo šikmá.

Šikmá plocha plátu může být klesající, nebo stoupající (jen speciální použití, je méně dobrá). Plocha plátu může být rovná, šikmá, s ozubem, s klíny nebo bez klínů. V všech případech musí být provedení ploch spojů přesné. Zvláště u rovných plátů nemají ozuby velký význam, protože zeslabí spojované trámy. Plát se zajišťuje dvěma dubovými (někdy se předepisuje akát nebo šeřík) kolíky kruhového profilu. Je možno použít také kolíky o 4, 6 nebo 8 hranách, které mají být mírně kónické. Tato úprava se hodí tam, kde v ose prutu působí jen malé namáhání. Při přenosu větších sil je vhodnější kolfky nahradit svorníky. Kolíky se kladou ve směru diagonály, a to po třetinových vzdálenostech. Při plátu s ozuby mohou být po každé straně spoje dva šrouby nebo kolíky, všechny v ose trámu.

Nastavení trámů vodorovných plátováním dřev je důkladnější spojení nastavených trámů než sraz. Může být provedeno ve více alternativách. Jsou jimi rovný plát úplný s dvěma dubovými kolíky, rovný plát klínočelný, rovný plát šikmočelný, šikmý plát stoupající a šikmý plát klesající. Může to být také rovný plát s ozubem a klíny, šikmočelný plát s ozubem a čepy nebo rovný plát rovnočelný s čepy. Klíny proti sobě zaraženými se pláty s ozuby tak dotáhnou, že toto spojení (plátování s ozubem a klíny) je velice pevné a nazývá se zámek.

Dříve byly často prováděny složité druhy plátů, např. tak zvaný „francouzský zámek", plát „nůžkový" a jiné. Tyto pláty teoreticky zabezpečují pevnost ve všech směrech, ale jejich vypracování je velice pracné a tedy dražší. Je nutno počítat s oslabením profilu prvku.


Příložka nasazená pod plátem je výhodná

Je-li to zapotřebí, může být plát doplněn jednou nebo dvěma příložkami. Výhodná je jednostranná příložka nasazená pod plátem. Nazývá se sedlo. Velice efektní je šikmý plát klesající s hmoždinkovým sedlem. Sedlo podpírá začepovaný sloupek. Spoj je jištěn tesařskou skobou. Sedlo je k plátu přichyceno čtyřmi svorníky a vyztužen dvěma klíny a hmoždinkou. Rovný plát rovnočelný s ozubem a čepy, rovný plát šikmočelný s ozubem a čepy, francouzský zámek a plátnů kový se už počítají k plátům složitým a velice složitým. Na normálních stavbách se neprovádějí. Ozuby výrazně oslabí profily prvků.

Dnes je možno setkat se i s použitím rovných plátů šikmočelných s ozubem a čepy nebo nůžkovymi pláty. Takove pláty jsou samosvorné, udrží plátovaný trám v přímce a jsou pohledné. Tyto spoje jsou ovšem náročné na provedení a tedy dražší. Budou vhodné zejména u pohledově exponovaných prvků.
https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Tesařské konstrukce, Tesařské spoje
Rubriky článků