Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Krovy a dřevěné konstrukce

Seriál Krovy a tesařské spoje - 2.díl: Plátování

9. 7. 2020


Plátování se užije tam, kde nastavení trámů není podporováno nebo je podepřeno nedostatečně . Plátování může být rovné nebo šikmé. Při obou druzích mohou vzniknout četné varianty podle toho, jakým působem se upraví čelo a plocha plátu.Čelo plátu může být rovné, šikmé, nebo klínovité (plát rovnočelný, šikmočelný a klínočelný). Plát rovnočelný šikmočelný může být doplněn čelným čepem. Úpravou čel plátů se spoj zajišťuje proti vybočení v rovině vodorovné, svislé nebo v obou  směrech.


Plocha plátů může být rovná nebo šikmá.

Šikmá plocha plátu může být klesající, nebo stoupající (jen speciální použití, je méně dobrá). Plocha plátu může být rovná, šikmá, s ozubem, s klíny nebo bez klínů. V všech případech musí být provedení ploch spojů přesné. Zvláště u rovných plátů nemají ozuby velký význam, protože zeslabí spojované trámy. Plát se zajišťuje dvěma dubovými (někdy se předepisuje akát nebo šeřík) kolíky kruhového profilu. Je možno použít také kolíky o 4, 6 nebo 8 hranách, které mají být mírně kónické. Tato úprava se hodí tam, kde v ose prutu působí jen malé namáhání. Při přenosu větších sil je vhodnější kolfky nahradit svorníky. Kolíky se kladou ve směru diagonály, a to po třetinových vzdálenostech. Při plátu s ozuby mohou být po každé straně spoje dva šrouby nebo kolíky, všechny v ose trámu.

Nastavení trámů vodorovných plátováním dřev je důkladnější spojení nastavených trámů než sraz. Může být provedeno ve více alternativách. Jsou jimi rovný plát úplný s dvěma dubovými kolíky, rovný plát klínočelný, rovný plát šikmočelný, šikmý plát stoupající a šikmý plát klesající. Může to být také rovný plát s ozubem a klíny, šikmočelný plát s ozubem a čepy nebo rovný plát rovnočelný s čepy. Klíny proti sobě zaraženými se pláty s ozuby tak dotáhnou, že toto spojení (plátování s ozubem a klíny) je velice pevné a nazývá se zámek.

Dříve byly často prováděny složité druhy plátů, např. tak zvaný „francouzský zámek", plát „nůžkový" a jiné. Tyto pláty teoreticky zabezpečují pevnost ve všech směrech, ale jejich vypracování je velice pracné a tedy dražší. Je nutno počítat s oslabením profilu prvku.


Příložka nasazená pod plátem je výhodná

Je-li to zapotřebí, může být plát doplněn jednou nebo dvěma příložkami. Výhodná je jednostranná příložka nasazená pod plátem. Nazývá se sedlo. Velice efektní je šikmý plát klesající s hmoždinkovým sedlem, který je nakreslen na obrázku. Sedlo podpírá začepovaný sloupek. Spoj je jištěn tesařskou skobou. Sedlo je k plátu přichyceno čtyřmi svorníky a vyztužen dvěma klíny a hmoždinkou. Rovný plát rovnočelný s ozubem a čepy, rovný plát šikmočelný s ozubem a čepy, francouzský zámek a plátnů kový se už počítají k plátům složitým a velice složitým. Na normálních stavbách se neprovádějí. Ozuby výrazně oslabí profily prvků.

Dnes je možno setkat se i s použitím rovných plátů šikmočelných s ozubem a čepy nebo nůžkovymi pláty. Takove pláty jsou samosvorné, udrží plátovaný trám v přímce a jsou pohledné. Tyto spoje jsou ovšem náročné na provedení a tedy dražší. Budou vhodné zejména u pohledově exponovaných prvků.https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Tesařské konstrukce, Tesařské spoje
Rubriky článků