Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Seriál Krovy a tesařské spoje - 1.díl: Přeplátování

2. 3. 2020

Představujeme Vám novou sérii článků z knihy 100 osvědčených stavebních detailů, která se zabývá tradičními způsoby staveb z pohledu dnešní technologie. V článcích si ukážeme jak a kdy se používá plátování, přeplátování, popíšeme si konstrukce různých druhů krovů.

Tohoto spoje se používá tam, kde jeden trám příčně spočívá na druhém tak, že je nesen. Oba trámy mohou spojem probíhat čili křižují se nebo jeden, možno též oba ve spoji končí.


Nesený trám mů že být více oslaben než nesoucí. Spoj více než dvou trámů, i když nejsou ve stejné úrovni, se nedoporučuje.  Lépe je·zachytit třetí a další trám výměnou čepovanou do hlavních trámů nebo jinak připojenou.


Rozeznáváme přeplátování  úplné a částečné.

Při přeplátování úplném se vybere z každého trámu ½ tloušťky, horní a dolní líc obou trámů, jsou-li stejně silné probíhá v jedné rovině. Při přeplátování částečném se vybere z každého trámu méně než ½ tloušťky, obyčejně ¼. Líce spojených trámů stejné tloušťky jsou v různé úrovni. Nevadí-li různá úroveň líců dfev, je výhodnější přeplátování částečné. Hloubku přeplátování nám udává součet výšek vybraných pro spoj z prvního a druhého trámu. Vazba se zajišťuje kolíky nebo šrouby. Přeplátování úplné nebo částečné může být pravoúhlé nebo šikmé.


přeplátování  úplné a částečné

Oba trámy jsou průběžné

Zajišťovat spoj kolíkem nebo šroubem není potřebné. Při pravoúhlém přeplátování se může ještě spoj doplnit zapuštěním, vypracování je však obtížné a žádných zvláštních výhod nepřináší. Při šikmém přeplátování zapuštění bývá nutné, jinak by se ostré rohy mohly uštípnout. Tento druh přeplátování se vyskytuje u vzpěr nebo u vzpěr a paždíků konstrukcí hrázděných, u kleštin, u Ondřejského kříže v krovech a podobně.


Přeplátování kdy oba trámy jsou průběžné


Jeden trám ve spoji končí

Přeplátování zde může být rovné, zajišťuje se kolíkem nebo šroubem proti vysunutí nebo je přeplátování rovné s jednostrannou nebo oboustrannou rybinou. Úkos rybiny je ¼ až ½ dřeva. Rybina sama zabezpečuje spoj proti rozestoupení. Podobného účinku, je-li zajištěno zatížení shora, se dosáhne přeplátováním zešikmeným. Méně vhodné je přeplátování s ozubem. Trámy jsou zde více zeslabeny a ozub je namáhán smykem podél vláken, což pro dřevo není výhodné. Všechny druhy uvedeného přeplátování mohou být doplněny zapuštěním asi  na 1/6 šířky. Hodí se tehdy, když je nesený trám namáhán ohybem. Trám nesoucí je však více oslaben než pří přeplátování obyčejném. Někdy se požaduje, aby čelo přeplátování nebylo vidět. Pak se použije přeplátování s krytím. Veškeré uvedené druhy přeplátování mohou být úplné nebo částečné, pravoúhlé nebo šikmé (například srubové stěny), spojení krokve s kleštinou atd. I zde však dáváme přednost přeplátování částečnému.


Oba trámy ve spoji končí

Je to přeplátování nárožní a je použito např. u srubových stěn bez zhlaví. Přeplátování zde může být úplné, nebo částečné, zpravidla pravoúhlé, ale může být také šikmé. Možnost posunutí obou dřev je zde velká, proto se zajištění provede silným kolíkem, nebo se u trámů ponechá zhlaví.


https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Tesařské konstrukce, Tesařské spoje
Rubriky článků