Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Krovy valbových střech - Seriál krovy a dřevěné konstrukce

Doplňující obrázky ke krovům sedlových střech (předchozí díl seriálu ZDE):


Obr. - Krov vaznicové soustavy ležaté stolice na rozpon 8 - 11 m


Obr. - Konstrukce plných vazeb pro krovy s rozpětím větším než 12 mKrovy vaznicové soustavy

 

b) Krovy valbových střech

Mají podobnou konstrukci jako střechy sedlové, štítové stěny jsou však nahrazeny valbami. Při řešení krovu valbových střech se vychází rovněž z návrhu plné vazby pro daný rozpon, aby se určil počet a poloha vaznic. Je vhodné podpírat vrcholové vaznice na jejich koncích. Střední vaznice a pozednice tvoří uzavřený vaznicový věnec, který musí být podepřen v místě lomu (pod nárožím) sloupkem (obr. 1) a dále v předepsaných vzdálenostech (kolem 4 m).

Přeplátování vaznice v nároží valbového krovu 1 - vaznice

Obr.1 - Přeplátování vaznice v nároží valbového krovu 1 - vaznice

Krokve valby od sběžiště směrem k okapu (tzv. námětky) se horním koncem opírají o nárožní krokve a dolním koncem jsou uloženy na pozednice. Nárožní krokve mají vždy větší průřez než krokve obyčejné, protože jejich volná délka i zatížení jsou větší. Jsou i vyšší, aby mohly být připojeny k námětkovým krokvím lípnutím. Průřez nárožních krokví má tvar pěti úhelníku, odpovídajícího sklonu střechy a seříznutého do roviny obou střešních ploch (obr. 2). Podobně jako nárožní krokev se provádí krokev úžlabní, k níž se námětkové krokve připojují lípnutím nebo zadrápnutím; navíc se přibijí.

Konstrukce nároží valbového krovu
Obr.2 - Konstrukce nároží valbového krovu

Krov a rozponu 6 až 8 m (obr. 3): plné vazby se položí pod sběžiště tak, aby osa plné vazby od něho byla vzdálena o polovinu šířky krokve, kde také končí vrcholová vaznice; mezilehlé plné vazby se rozdělí ve vzdálenostech po 4 m. V podélném směru je krov kromě pásků zpevněn vzpěrami, začepovanými od výměn kolmých k vaznímu trámu.

Krov valbové střechy o rozponu 6 až 8 m; příčný a podélný řez
Obr.3 - Krov valbové střechy o rozponu 6 až 8 m; příčný a podélný řez
1 - nárožní krokev, 2 - námětková krokev, 3 - výměna pro začepování vzpěry, 4 - sloupek, 5 -hřebenová vaznice, 6 - kleštiny


Krovy o rozponu 8 až 11 m (obr. 4) vyžaduje dvě střední vaznice, které vytvářejí uzavřený vaznicový věnec. Věnec musí být podpírán především v nárožích. Plná vazba se proto umístí bud' pod lomem vaznicového věnce (podpírající sloupky jsou začepovány do vazního trámu), anebo pod sběžiště (sloupky podpírající nároží se začepují do výměn kolmých k vaznímu trámu). Tuhost vaznicového věnce v rohu se může zvětšit vodorovnými úhlopříčnými pásky zapuštěnými na rybinu do horní plochy vaznic.

Řešení krovu valbové střechy o rozponu 8 až 11 m
Obr.4 - Řešení krovu valbové střechy o rozponu 8 až 11 m
1 - vazní trám, 2 - výměna, 3 - střední vaznice, 4 - sběžiště, 5 - ztužující vodorovný pásek


Krov o rozponu 12 až 14 m musí mít dvě střední vaznice a hřebenové vaznice, První plná vazba se umístí pod sběžiště, v němž končí hřebenová vaznice. Střední vaznice valbové střešní plochy je podpírána třemi sloupky, které mohou být postaveny na výměnách začepovaných do vazních trámů, nebo na samostatném vazním trámu (výměny potom slouží pouze k začepování vzpěr ztužujících krov v podélném směru).

Zdroj článku: Pracujeme na střeše

Další články z kategorie: Krovy a dřevěné konstrukce ZDE
autor: Nakladatelství Sobotáles, Krytiny-Střechy, MS

 

Rubriky článků