Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Dřevěná prkna - bednění

Dřevěné bednění z prken na střechách

Prkenné bednění na střechách vytváří jednolitou rovinu, na kterou je možné následně položit konečné - finální hydroizolační souvrství střešního pláště. Dřevěné prkenné bednění se na střechách provádí s prken o minimální tloušťce 25 mm, prkna se dodávají nejčastěji délkách 3-5m. Montáž probíhá přibitím k dřevěným krokvím, vazníkům nebo k podkladním kontralatím (skladba vždy dle předepsané projektové dokumentace). Bednění lze použít jak u střech šikmých jednoplášťových nebo víceplášťových, tak i u střech plochých.

Výhody dřevěného bednění z prken

Prkenné bednění s sebou nese řadu výhod, vysokou pevnost ve všech směrech při nízkých tloušťkách, uhlazený rovnoměrný povrch. Nižší cena oproti jiným velkoplošným deskovým materiálům.

Použití prkenného bednění

U šikmých střech se bednění používá nejčastěji pod plechové falcované krytiny, asfaltové šindele, u skládaných krytin typu břidlice nebo eternitu které se provádějí v šikmých stoupajících řadách.

Prkna je nutno osazovat na těsný sraz, nejmenší tloušťka prken může být 24-25 mm, od osové vzdálenosti podpor 900 mm musí být tloušťka zvýšena nejméně na 30 mm.

Prkna je vhodné opatřit impregnací proti škůdcům, což zajišťuje ochranu před houbami, plísněmi, škůdci, atd..

Rubriky článků