Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Dřevěné příhradové vazníky, lepené vazníky - Seriál krovy a dřevěné konstrukce

Mezi úsporné konstrukce dřevěných krovů můžeme počítat kro vysbíjené, šroubované, styčníkové a lepené.

a) Příhradové vazniky sbijené, šroubované a styčnikové

Příhradové vazníky jsou úspornou dřevěnou konstrukcí. Jsou vhodné pro zastřešení prostoru o značném rozpětí bez mezilehlých podpor. Jsou sestaveny z dolního a obvodového pásu. Pásy jsou navzájem propojeny řídkou příhradovinou. Celá konstrukce je vyrobena z tenkého řeziva, jehož kvalita bývá předepsána v projektu a musí být při výrobě dodržena. U návrhu příhradových vazníků je důležité správné uspořádání spojů jednotlivých dřev (prutů) ve styčnících, protože na jejich spolehlivosti závisí únosnost celé konstrukce.

U příhradových vazníků, hlavně pro větší rozpětí, je nutno počítat s určitým pronesením po zatížení konstrukce. Proto musí být spodní pásnice převýšena, aby po prohnutí neklesla pod vodorovnou rovinu. Převýšení činí zpravidla 1/200 až 1/150 rozpětí vazníku. Dřevěné příhradové střešní vazníky sestavujeme obvykle z prken, která musí být vybrané jakosti, ostře

hraněná a 20 až 40 mm tlustá. Spoje musí být konstruovány tak, aby dřevo ve spojích bylo co nejméně oslabováno.

Podle způsobu spojení jednotlivých styčníků můžeme dělit vazníky na:

- sbíjené (styčníky jsou sbíjené hřeby),

- svorníkové (styčníky jsou spojeny svorníky),

- hmoždíkové (styčniky jsou spojeny styčníkovými deskami).

Dřevěné příhradové sbijené a sešroubované vazníky (obr. 1, 2) se používají pro zastřešení uzavřených, částečně otevřených a otevřených jednoduchých staveb pro výrobu, dopravu a skladování. Mohou být bez podhledu i s podhledem. Konstrukce vazníků je navržena pro krytinu z vláknocementových vlnovek kladených na vazničky.

Dvoudílný vazník sbíjený z prken

Obr.1. Dvoudílný vazník sbíjený z prken

 

Tyto vazníky se hodí pouze pro budovy umístěné nejvýše 600 m nad mořem při normálních klimatických podmínkách. Prostory zastřešení musí mít zajištěné řádné větrání.

Obr.2. Šroubovaný vazník

1-stojina, 2-výztuhy, 3-svorník 20x400, 4-svorník 16x250, 5-stropničky, 6-vazničky, 7-krytina, 8-pásová ocel, 9-heraklit

 

V projektu musí být předepsáno opatření pro zvětšení životnosti konstrukce, zejména ochrana dřeva proti hnilobě, ohni a zajištění kovových spojovacích součástí proti škodlivému vlivu prostředí.Pro výrobu příhradové konstrukce s ocelovými styčnikovymi deskami se využívá kombinace technologie dřevěných a ocelových prvků. Dřevěné přířezy jsou spojovány zalisovanými ocelovými styčníkovými deskami (obr. 3), které jsou vyráběny z plechu 1 až 2 mm tlustého, se zinkovou vrstvou cca 0,04 mm nebo z plechu z nerezové oceli (obr. 4). Styčníková deska vzniká prolisováním ve speciálním lisu tak, že se v ploše vytvoří soustava hřebíkových hrotů. Vlastní spojení jednotlivých prvků tesařské konstrukce pomocí těchto desek se provádí speciálním hydraulickým lisovacím zařízením, které pod tlakem 160 až 200 atm zalisuje desky do dřeva. Desky se nesmějí nikdy zarážet do dřeva kladivem apod.

Příhradová konstrukce se styčníkovými deskami

Obr.3. Příhradová konstrukce se styčníkovými deskami

 

Styčníková deska Bovanail

Obr.4. Styčníková deska Bovanail

 
 

Ke spojování zpravidla dochází ve výrobní hale, u rozměrnějších konstrukci je možno kvůli přepravě spojovat i přímo na staveništi.

Výhodou této technologie je tvarově neomezené množství řešení a výrazná úspora času montáže nosné konstrukce střechy. Tyto vazníky mají široké spektrum použití: na nosné konstrukce sedlových střech, rekonstrukce plochých střech na střechy dvouplášťové, na halové objekty do rozpětí 30 m bez vnitřní podpory apod.

Vazníky se musí skladovat, zdvíhat, dopravovat a osazovat pouze ve svislé poloze. Na zdivo se kladou na předem připravené impregnované dřevěné podložky a postupně s vazníky se montují ztužidla a zavětrování, aby byla zajištěna stabilita již osazené konstrukce.
Po dokončení montáže se vazníky připevní ke kotevním příchytkám a kotevní otvory se zalijí cementovou maltou.

b) Sbijené hambálkové krovy

Pro rodinné domy je často vhodný hambálkový krov, jehož konstrukce včetně pozednice je z prken. Trojúhelníkové rámy s hambálkem v jejich horní části jsou sbíjeny hřebíky a kladou se ve vzdálenostech 800 až 1 200 mm na prkenné pozednice. Hambálek je rovněž sbíjený ve tvaru H, stojinaje z fošnového přířezu (obr. 5).

Sbíjený hambálkový krov s podrobnostmi

Obr.5. Sbíjený hambálkový krov s podrobnostmi

 

Obdobou tohoto krovu je i krov z fošnových vazníků, zkonstruovaných z fošen tloušťky 60 mm. Sbíjejí se také hřebíky. Protože je vhodný pro rozpětí 8 m, počítá se, že bude podporován střední zdí. Na obr. 6 je fošnový vazník s jeho konstrukčními detaily.

Sbíjený fošnový hambálkový krov s podrobnostmi

Obr.6. Sbíjený fošnový hambálkový krov s podrobnostmi

 

 

Další info a tipy k tomuto tématu naleznete zde

 

Krovy mansardové střechy

Krovy vlašských soustav

Krovy pultových střech

Plátování

Přeplátování

 

c) Lepené krovy

Používají se bud' jako lepené vazníkové se styčníky spojenými plošným lepením a zpravidla i hřebíky nebo jako hambálkové krovy či jako krovy z lepených dřevěných rámů.

Lepený hambálkový krov (obr. 7) se používá pro rozpětí 10m. Vazní prvky jsou složeny z krokví a hambálku. Skladebná vzdálenost prázdných vazeb je 1 000 až 1 200 mm. Krokve jsou osedlány na pozednice 140/100 mm a jsou k nim připojeny úchytkou z pásové oceli 20/2 mm. U vrcholu jsou krokve spoj eny šikmým srazem a vrcholovou kleštinou z prken 18/100 mm.

Dřevěný příhradový lepený vazník (L = 12m)

Obr.7. Dřevěný příhradový lepený vazník (L = 12m)

1-krokev, 2-hambálek, 3-kleština, 4-vrcholové ztužovadlo, 5-zavětrování v rovině hambálků, 6-zavětrování v rovině střechy, 7-zakotvení pozednice, 8-pozednice

Detail A (spojení při okapu): 1-krokev, 2-pozednice, 3-podložky z prkének, 4-kotevní táhlo, 5-napínač, 6-příchytka

Detail B (spojení hambálku s krokví): 1-krokev, 2-hambálek, 3-zavětrování, 4-vložka, 5-klínek

Detail C (úprava krovu při vrcholu): 1-krokev, 2-vložka, 3-kleštiny, 4-ztužovadlo

  

 

Konstrukce krovu v podélném směru je ztužena Ondřejovými kříži a na spodním líci krokví podélnými ztužidly. Vodorovná složka podporových tlaků působících na pozednici je zachycena po vzdálenostech 1 700 mm ocelovými kotvami zabetonovanými ve stropní konstrukci.Krokve průřezu I 69/200 mm jsou lepené a mají stojinu složenou z tvrdých dřevovláknitých desek. Pásnice jsou složeny ze dvou latí 32/50 mm.


Rozsáhlé teoretické a experimentální výzkumy umožnily využít dřevo k vytvoření efektních nosných konstrukcí, jako jsou např. lepené dřevěné rámy a oblouky až do rozpětí 100 m. Tyto konstrukce můžeme např. vidět na zastřešení stadionu ve Strakonicích, kostela v Praze-Strašnicích a jinde. Lepené krovy smějí vyrábět jen závody k tomu pověřené.


Zdroj článku: Pracujeme na střeše

Další články z kategorie: Krovy a dřevěné konstrukce ZDE


autor: Nakladatelství Sobotáles, Krytiny-Střechy, MS

Novinka na trhu – aktivní vazníky pro pasivní domy

Novinka na trhu – aktivní vazníky pro pasivní domy

Variabilita střech a střešních materiálů přímo závisí na vazbě střechy. S novinkou, tzv. aktivní vaz… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků