Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Okapové systémy - žlaby a svody

Seriál 100 detailů tradice - 8.díl: Lůžkové žlaby (lůžko ocelové)

3. 12. 2020

Jde v podstatě o nadřímsové žlaby. které jsou v prkenném lůžku, ale obvykle bývají na lícní straně opatřeny krycí plechovou maskou. Obrázek takové případy ilustruje.Zpravidla se nadřímsové žlaby zhotovují podle detailních výkresů, které dodá projektant. Základním příkladem těchto prvků je žlab uložený na hácích. Tento druh žlabu se používá v různých úpravách, tvarech i velikostech, hlavně u značně vyložených říms. Také tam, kde estetický účinek bohatěji profilované římsy nemá být rušen podokapním žlabem. Záleží rověž na konstruktivní úpravě krovu a krytiny při okapu. Běžné případy nadřímsového žlabu v menší rozvinuté šířce (střední r. š. 500 mm vč. okapového plechu ) jsou ve všech klempířských příručkách. 

Někdy je žlab půlkruhový, vytvořený z jednoho kusu plechu spolu s oplechováním okapu. Při montáží se oplechuje nejprve římsa na podkladní plech přibitý do špalíků nebo latí. Zadní hrana oplechování římsy se přichytí ležatými příponkami do špalíků na zadní stěně nebo do plošného bednění. Jednotlivé kusy římsového oplechování se spojí na jednoduchou stojatou drážku. V místech proniku odpadní trouby římsou se osadí ochranné manžety. Potom se připevní konstrukční spádové háky, které mají naspodu připevněný distanční kus. Distance je možno provést několika způsoby. Bud jenom kouskem pásoviny nanýtované pod žlab, nebo spádovým prknem, položeným přes opěrné můstky z pásoviny po cca 1000 mm rozteče. Jednotlivé kusy žlabu se pronýtují a vodotěsně spájí.

Žlabová maska, kryjící spád žlabu, se zasune do jeho naválky a spodní hrana masky se přichytí příponkami, aby ji vítr nemohl nadzdvihnout. Na stycích masky se provede stojatá drážka nebo se plechy přes sebe přeloží a přesah se kryje dilatačním páskem. Tato úprava má nevýhodu ve větší spotřebě materiálu a také v tom, že oplechování římsy může brzy podlehnout korozi účinkem vody zatékající pod masku (zejména u říms s mírně skloněnou horní plochou).


Lůžkové žlaby (lůžko ocelové)

Jednodušší a správná varianta

Mnohem jednodušší a funkčně správnější varianta nadřímsového žlabu se provede tak, že žlabová maska kryje spád žlabu a zároveň tvoří oplechování římsy. Oplechování okapu může být provedeno se žlabem vcelku, nebo samostatně. Při samostatném oplechování okapu se zasune okapnice za ohyb žlabu. Maska je potom zachycena příchytkami přišroubovami do zapuštěných špalíků nebo do bednění. Tatová úprava je mnohem hospodárnější, protože se ušetří materiál i práce s oplechováním římsy. Římsa je právě tak dobře chráněna, jako kdyby byla samostatně oplechována.

Diletační spoj u tohoto řešení se provede tak, že stojatá drážka musí být položena pod naválkou žlabu a podvodní drážkou okapového žlabu. Oba obrázky nadřímsového žlabu znázorňují velice složité nýtované uchycení žlabu. Mnohem praktičtější a jednodušší je spojit masku s oplechováním římsy. Tyto detaily jsou na pohled velice efektní, ale těžko proveditelné.https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Klempířské prvky, Klempířské práce
Rubriky článků