Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Pokládka střecha

Seriál 100 detailů tradice - 4.díl: Krytiny bobrovkové, hřeben, nároží a úprava štítu

24. 8. 2020

Pokud sahá štítová zeď vysoko nad krytinu, ta se k ní dorazí a přechod se zaplechuje lemováním. U staršch střech je krytina přetažena přes štfly, nic není plechování a střecha působí velice celistvě a jednoduše.
Krytiny bobrovkové, hřeben, nároží a úprava štítu


Otázkou je míra přesahu krytiny přes líc zdiva.

Většinou se jedná o štítové zdi omítané a tam veliký přesah působí dobře esteticky ani konstrukci. Proto lze doporučit přesahy 30-40 mm, ale provedené pouze v krytině. Latě zůstanou schovány ve štítové půlcihlové zdi. To je třeba vzít v úvahu při laťování a latí skončit asi 10 mm před lícem zdi. Buď na krokev ležící těsně podle zdi, nebo na samotnou zeď se vloží pod lať podkladní klínek.

Tento má za úkol prohnout lať v posledním metrovém poli před zdí. Tato úprava zajistí odklonéní vody od štítové partie tak, aby se přetažení krytiny nestalo jakousi „okapnicí" a voda nestékala na fasádu. Aby se malta udržela, přibije se do čela latě bud kus rabicového pozinkovaného pletiva, nebo pět 60mm hřebíků do hloubky 20 mm a zbytek se ohne kleštěmi na všechny strany. Vznikne tak jakýsi pavouk, který je pro nesení jádra omítky dostačující. Horní líc šikmé štítové zdi se obvykle zarovná maltou a šibrami do výšky latí. V tomto případě je vhodné ponechat zarovnání asi o 20 mm slabší, než je úroveň latě.

Při kladení krytiny je zde nutno dobře namaltovat a tašku vtlačit do maltového lože tak, aby opisovala křivku laťování vytvořenou podkladním klínkem. Jak v úrovni tašek, tak i pod přesahem na štítové zdi je nutno maltu lžící uhladit a přesně zatřít do líce zdi. Při házení fasádní omítky se nesmí nic osekávat ani ubourávat. Celé přeložení by se tím roztrhalo a uvolnilo. 

Pokud bude přetažení latí větší, což znamená 150-200 mm, mohou se jejich konce podbednit nebo se do jejich čel nabijí závětrná prkna. V posledních letech se hodně používá závětrných lišt plechových které mají jak vodní drážku, tak i vysokou kobylu (stojatý ohyb) pro odtok vody a okapnici. Toto ukončení eliminuje problém při pokrývání lichoběžníkové tabule. Tašky vkládané do závětrné lišty se mohou uštípat do libovolného tvaru a vázat podle potřeby. Do závětrné lišty se nemaltuje!

Krytiny bobrovkové, hřeben, nároží a úprava štítu

Aplikovat lze i u vysokých střešních nadezdívek

Jak ukazuje obrázek, lze podobný případ aplikovat i u vysokých střešních nadezdívek zejména jsou-li realizovány v tloušťce větší než 150 mm. V nadezdívce se vytvoří při zdění pro zapuštění krytiny šikmá drážka hluboká alespoň 40 mrn. Její šíře je pro dvojitou bobrovku 100 mm. Laťuje se již zmíněným způsobem, na krajní krokvi se přibije nadzvedávací podélná lať 50/30 mm. Latě i krytina se zatáhnou do této drážky a provedeme zamazání nastavovanou maltou. Prohnutí latí i vnesený bo ní spád do krytiny částeč ě odkloní vodu z tohoto velice choulostivého místa él zamez í zatékání.https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Pokládka střecha, Nadezdívka, Práce na střeše
Rubriky článků