Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pokládka střecha

Seriál 100 detailů tradice - 3.díl: Krytina dvojitá, korunová i šupinová

7. 8. 2020

Podle druhu žlabu se osadí okapní lať. Při podokapním žlahu se přibije první ať nastojato a druhá tak daleko, aby první řada tašek zasahovala do třetiny až poloviny o kapního žlabu. Přibitím první latě nastojato se docílí plynulé ho spádu střechy při okapu. V opačném případě se první řada tašek „klopí dolů" a spára mezi první a druhou řadou je rozvřena.Při žlabu nadokapním se položí na jeho lemování po celé délce dvě poloviční tašky do malty. Tak se zajistí nelomený pás okapní střešní plochy. První lať přibitá naplocho je vzdálena od okraje lemování tak, aby tašky přesahovaly na lemování nejméně 100 mm. Poslední lať u hřebene je vzdálena svou horní hranou 50 mm od hřebenové linie.

Bobrovková krytina se může pokládat zcela do malty, což znamená, že maltu nanášíme jak na hranu tašky, tak i na její hlavu.

Částečné ukládání do malty značí, že se maltuje pouze hrana tašky. Nanášení pásků malty na spodní řadu tašek nebo na hlavy horní vrstvy tašek zde není vyobrazeno.

Při kladení nasucho (do rámu) se na tašky nenanáší žádná malta. Tašky se kladou nasucho s výjimkou všech okrajů, to je u okapů, štítů, podél úžlabí, nároží a hřebenů. Zároveň se u proniků položí tašky na jednu řadu zcela do malty. Na výslovný předpis se pokládají malty dvě řady.


Dvojitá bobrovková krytina na řídké laťování - korunová

Laťuje se při sklonu 35·-45· v šířce 300 mm, při větším sklonu v šířce 31 O mm. Krytin a se klade tak, že se ozub horní tašky zavěšuje za hlavu tašky spodní. Pokládá se na vazbu. Pokládku „nasucho" obrázek neřeší.


Dvojitá bobrovková krytina na řídké laťování - korunová

Dvojitá bobrovková krytina na husté laťování - šupinová (kapr)

Při sklonu 35·-45· se laťuje na šířku 140 mm, při větším sklonu až na šírku 150 mm. V ploše se na každou lať zavěšuje jedna řada tašek. Každá taška zasahuje dvě laťov á pole. Tašky se pokládají na vazbu. První a poslední řada se pokládá dvojitě. Pokládku „nasucho" obrázek neřeší.

Dvojitá bobrovková krytina na husté laťování

Jednoduchá bobrovková krytina na louče (dračky)

Dnes se jako nová krytina vůbec nepokládá a je uvede na pro zajímavost. Sklon pro tuto krytinu musí být větší než 45', jinak je propustná. Laťuje se v šířce 260 mm, při strmých plochách vyhoví i šířka 270 mm. Na každou ať se zaklesne jedna řada tašek, mimo první řady u okapu a poslední při hřebeni, jež se pokládají dvojitě a zcela do malty.

Jednoduchá bobrovková krytina na louče (dračky)

Pokládá se tak, že styčná spára mezi jednotlivými taškami se podkládá dřevěnou loučkou. Maltují se hrany i hlavy tašek. Krytina se může provádět na střih, a to tak, že styčné spáry všech tašek od okapu až k hřebeni jsou v přímkách. Při počátku řady se nepokládá půlka. Případně se klade na vazbu Silnější vítr tuto krytinu snadno poskodí, louče v krátké době hnijí a opravy jsou velice pracné. Někdy se používaly i loučky kovové (zinkový plech), neboť dřevo propadalo zkáze velice rychle.https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Střešní krytina, Pokládka střecha, Práce na střeše
Rubriky článků