Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Komíny

Seriál 100 detailů tradice - 1.díl: Lemování komínů

17. 3. 2020

 

Přinášíme Vám seriál 100 detailů tradic, osvědčených a léty prověřených stavebních detailů, které lze dodnes využít při stavbě domu. V seriálu najdou inspiraci nejen památkáři, architekti a projektanti, ale i studenti stavebních škol a majitelé nemovitostí. V seriálu probereme pokládku některých krytin, problematiku komínů, žlabů a jiných střešních konstrukcí.Montáž plechů a lemování komínu procházejícího hřebenem

Ještě před definitivním osazením se orýsuje na bočních stěnách komínu podél horní hrany lemu zdivo, ve kterém se vyseká drážka pro osazení krycí lišty.

Nyní se orýsuje a zastřihne přední stojatý ohyb, orýsuje se svislá stěna bočního plechu pro spojení se zadním lemováním na drážku. Vzadu se toto oblé vystřižení vyklepe na přehybači do ležaté drážky. Po připevnění bočního lemování ležatými příponkami na latě nebo bednění se zdrážkují oba spoje čelního a bočních plechů, přičemž se drážka v horní části položí na čelní plochu komína, aby umožnila překrytí hrany lištou.

Zapojení zadního lemování

Když je smontováno lemování na čelní a bočních stěnách, přikročí se k zapojení zadního lemování, které je připraveno podle obrázku. Z tohoto je patrno, že zaoblení je provedeno tak, aby měla voda spád k jedné straně. Ohyby zadní i bočních částí se do sebe vzájemně zapnou a zadrážkují tak, že část drážky, která přijde pod krytinu, je položena naležato, v zaoblení tvoří okapnici a ve svislé části je drážka položena na boční plochu komína. Je-li komín příliš dlouhý (ve směru rovnoběžném s latěmi), vytvoří se zadní lemování ze dvou částí ve tvaru sedla. Krajové drážky se provedou stejným způsobem, jak bylo popsáno a v hřebeni se oba díly spojí na dvojitou stojatou drážku, jejíž část zasahující pod krytinu se položí. Místo drážky lze použít přeplátovaného nýtovaného spoje utěsněného pájením.


Zapojení zadního lemování komínu

Krycí lišta se osadí do drážky

Na hotové lemování se osadí do vysekané drážky ve zdivu krycí lišta, která se po hranách komína spojit na drážku a přichytí se skobami do spár komínového zdiva. Drážka ve zdivu se zatře cementovou maltou.

Proniká-li komín hřebenem střechy, použije se dvou stejných čelních i bočních plechů. Boční plech se uprostřed stojaté části rozstřihne na drážce rozklepe, přehne se podle sklonu střechy na hřebenu tak aby ležatá část dosedla těsně na krytinu. Výstřih při hřebeni se překryje příložkou, jejiž dolní cíp se přehne v délce 10-15 mm na hřeben a rozklepe se. Příložka se v přelátování stojaté části lemování pronýtuje.

Krycí lišta se osadí do drážky

Boční lemovánť lze použít nejen u komínů ale i u jakýkoliv těles pronikajících hřebenem např. při štítech nadezdívek u štítových zdí sousednich řadových domů apod.

Tento zpusob bočního lemování je výhodnější než spojování ze dvou dílů, protože potom vznikají ve spojích ohybů otvory, které je možno utěsnit jen spájením. Při pnutí plechu změnami teploty se místa utěsněná pájením snadno uvolní a do střechy potom zatéká. 
https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Štítky: Komín zásady, Oplechování komínu, Lemování, Práce na střeše
Rubriky článků