Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Montáž krovu - Seriál krovy a dřevěné konstrukce

Dosáhla-li stavba výše pro osazení krovu, začneme s montáží. U nižších staveb menšího rozsahu se trámy krovu vytahují ručně, rumpálem. Kladka se zavěšuje na konci šikmého, do objektu dobře zakotveného trámu, který je poblíž kladky podepřen tzv. tesařskými nůžkami. Nejprve se vytáhnou vazní trámy a osadí se do připravených kapes. Podkládají se impregnovanými prkénky a asfaltovou lepenkou a jejich zhlaví se rovněž impregnují proti vlhkosti. Pak se nahoru vytahují pozednice, sloupky a vzpěry, pásky a kleštiny. Současně se připraví spojovací materiál, jako kotevní železa, skoby, svorníky, skoby, třmeny a hřebíky. Pro provizorní zavětrování si připravíme prkna, fošny nebo latě.

1. díl Stavba krovu - čtěte zde

Potom podle výkresu osadíme na půdní nadezdívku pozednice. Je nutné přitom dbát, aby v celé délce dobře ležely na půdní podezdívce. Nerovnosti zdiva lze vyrovnat prkennými podložkami. Je vhodné podložit pozednice po celé délce pruhem lepenky. Potom pozednici řádně zakotvíme, bud' do zdiva, nebo do vazních trámů. Jsou-li pozednice zakotveny a vazní trámy uloženy, připravíme si vaznice tak, že je položíme v podélném směru, tj. napříč na vazní trámy. V této poloze zasuneme do dlabů vaznice čepů sloupků a osadíme pásky. Spojení vaznice se sloupkem zajistíme tesařskými skobami a čepy pásků dřevěnými kolíky. Tři až čtyři muži vztyčí tuto stolici z vodorovné polohy do svislé, přičemž další dva zasouvají dolní čepy sloupků do dlabu ve vazních trámech. Pak se ihned osadí vzpěry, které jsou začepovány do sloupků a do vazních trámů, a svislá poloha stolice se provizorně zajistí zavětrovacími prkny nebo latěmi, které se přibijí ke sloupkům a na druhé straně k pozednici.


Stejným způsobem se postaví i stolice na druhé straně.

Po postavení a provizorním zajištění obou stolic můžeme osazovat krokve, a to nejprve jen v plných vazbách. Abychom si usnadnili práci, položíme příčně přes vaznice fošny jako lešení. Na každou pozednici a vaznici se postaví jeden pracovník a současně proti sobě vytáhnou příslušný pár krokví (musí být označeny!). Krokve zasuneme do ostřihu proti sobě, osedláme je vaznice a na pozednice a pak ostřih zabezpečíme dřevěným kolíkem. Krokve u osedlání přibijeme hřebíky (nárožníky) do vaznic a pozednic. Plnou vazbu definitivně zavětrujeme kleštinami (horními i spodními) a řádně je ke krokvím, popř. ke sloupkům, přitáhneme svorníky. Přitom musíme neustále sledovat, zda stolice je ve svislé poloze.

Montáž krovu

Po smontování a postavení všech plných vazeb osadíme krokve vazeb jalových.

U střech valbových osadíme po vazních trámech, pozednicích a po postavení nosných stolic nejdříve nárožní krokve, k nimž připojíme námětky (nejčastěji hladkým lípnutím) a přibijeme je hřeby. Další postup je obdobný jako u střechy sedlové.

U krovu s ležatými stolicemi osadíme celou plnou vazbu dole (bez krokví) a celou ji zdvihneme nahoru. Postavíme ji do svislé polohy a provizorně zavětrujeme. Potom provazem vytáhneme vaznice na plné vazby.

 

 

Další info a tipy k tomuto tématu naleznete zde

 

Krovy mansardové střechy

Krovy vlašských soustav

Krovy pultových střech

Plátování

Přeplátování
Pásky osazujeme do dlabů vaznice tak, že je podvlékáme. Vaznici u konce zvedneme a pásek podsuneme. Další postup je podobný jako u stojatých stolic.

Po postavení krovu provedeme laťování. Latě mívají průřez 50x30 mm a mají být z rovného a zdravého dříví bez velkých suků. Na krokve se přibíjejí ve vzdálenostech odpovídajících druhu krytiny. Latě se přibíjejí naplocho jedním hřebíkem ke každé krokvi, pouze první lať u okapu bývá přibita nastojato, aby tašky měly stejný sklon.

Po dokončení montáže krovu, ještě před kladením krytiny, celou konstrukci znovu prohlédneme, dotáhneme svorníky a odstraníme provizorní zavětrování. Zkontrolujeme, zda výměny krokví u omítnutého komínového zdiva jsou nejméně ve vzdálenosti 150 mm a latě 50 mm. Konce krokví nesmějí nikdy doléhat na římsu, mezi koncem krokve (tzv. úřezem) a římsou má být vůle alespoň 20 mm.


Zdroj článku: Pracujeme na střeše

 

Další články z kategorie: Krovy a dřevěné konstrukce ZDEautor: Nakladatelství Sobotáles, Krytiny-Střechy, MS

Rubriky článků