Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Sádrokarton

Montáž sádrokartonu: 7. díl - Tmelení, Vedení instalací příčkou, Šroubování

7. 6. 2022

Poslední díl naší série článků Návody na výstavbu sádrokartonů bude věnován tématům tmelení, vedení instalací příčkou a šroubování.

Tmelení

Příprava sádrového tmelu

Do čisté nádoby s čistou vodou postupně (pomalu) nasypeme sádrový tmel tak, aby prášek dosáhl přibližně úrovně hladiny vody. Před rozmícháním je třeba nechat směs 2-3 minuty nasáknout. V případě potřeby můžeme směs zředit přidáním vody. Nikdy se však nesmí dosypávat dodatečně prášek!

Tmelení podélných spártmelení podélných spár

Při tmelení podélné hrany je vždy nutno použít některou z výztužných pásek (např. skelná páska nebo samolepící páska).


                                                                                                            Tmelení podélných spár

 

 

 

Tmelení příčných spártmelení příčných spár

a) příčné spáry mezi deskami s hranou kolmo řezanou (bez seříznutí)

b) příčné spáry mezi deskami s hranou zkosenou nebo opracovanou hranou do rozevřeného tvaru spáry

U obou těchto spojů je třeba vždy použít některou z výztužných pásek (např. skelná páska).
                                                                          tmelení příčných spár - a) obrázek nahoře  b) obrázek dole
 
 
 
 
 

 

Postup tmelení

Samolepicí výztužnou pásku nalepíme na suchou desku a přetmelíme. Skelnou výztužnou pásku je třeba vložit do tenké vrstvy čerstvě naneseného tmelu a vtlačit do tmelu hladítkem. Po zaschnutí první vrstvy tmelu spáry přestěrkujeme, tmel roztáhneme do šířky a uhladíme do ztracena. Konečnou úpravu povrchu lze provést spárovacím (práškovým) tmelem, ale také pastovým finišovacím tmelem, který je pro finální tmelení zvláště vhodný. Po zaschnutí tmelu provedeme přebroušení tmeleného povrchu brusnou mřížkou upnutou do ručního držáku. Pozor na porušení výztužné pásky a přiléhajícího povrchu kartonu desek.


Při správné hustotě tmelu tmel nestéká
Při správné hustotě tmelu tmel nestéká

Vedení instalací příčkou

Profily CW jsou opatřeny H-prolisy, které jsou určeny pro protažení elektroinstalace nebo jiných instalačních vedení. Při montáži profilů je vhodné dbát na umístění H-prolisů přibližně ve stejné výškové úrovni příčky. V případě nutnosti vést dutinou příčky instalace v určité výškové úrovni je možné provádět ve stojinách profilů CW otvory přímo na stavbě během montáže za dodržení těchto pravidel:

• Šířka vytvářeného otvoru musí být min. o 10 mm menší než šířka profilu.
• Výška otvoru (ve směru délky profilu) nesmí být větší než dvojnásobek jeho šířky.
• Při potřebě více otvorů v jednom profilu nad sebou nesmí být jejich vzájemná odlehlost (rozteč mezi nimi) menší než trojnásobek jejich délky.
• Hrana otvoru musí být od konce profilu vzdálena nejméně o jmenovitou šířku daného profilu.
• Otvory nesmějí být provedeny v oblasti vzájemného napojení (prodloužení) profilů.

Vedení instalace příčkou
Vedení instalace příčkou

 

Šroubování

Samořezné šrouby šroubujeme speciálním elektrickým šroubovákem nebo použijeme vrtačku opatřenou šroubovacím nástavcem. Samořezné šrouby můžeme našroubovat skrz desku do profilu bez předvrtání. Na připevnění jednovrstvého opláštění použijeme šrouby délky 25 mm.

Šroubování do sádrokartonu
Šroubování do sádrokartonu

 

Minimální vzdálenost šroubů od hrany desky:

Originální podélná hrana (obalená papírem) - 10 mm
Řezaná hrana - 15 mm

Maximální vzájemná vzdálenost šroubů:

Opláštění šikmin a podhledů - 170 mm
Opláštění svislých ploch - 250 mm

 

Zdroj: www.rigipsŠtítky: Podkroví sádrokarton, Tepelná izolace, Sádrokarton
Rubriky článků