Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Podkroví sádrokarton

Montáž sádrokartonu: 1. díl - Podkroví

29. 6. 2021

Představujeme vám seriál článků, v nichž se dozvíte jak postupovat v případě montáže sádrokartonových kontrukcí. Článek vznikl ve spolupráci s firmou Rigips a čerpá informace z montážní příručky "Sádrokarton - návody a tipy pro výstavbu" V prvním článku se vrhneme k výstavbě půdních vestaveb, které jsou pro sádrokartonové konstrukce přímo ideálním řešením.

1. Nosná konstrukce

Na stropní a šikmou trámovou konstrukci připevníme podkonstrukci: rozteč montážních profilů je maximálně 500 mm. Podkonstrukci z profilů CD připevníme ke krokvím pomocí stavěcích třmenů, přímých nebo krokvových závěsů. Po obvodě (na štítových zdech) je třeba před montáží profilů CD připevnit obvodový profil UD pomocí plastových natloukacích hmoždinek.


 

2. Minerální izolace

Mezi krokve vložíme tepelně izolační vrstvu z minerální izolace v šířce cca o 10 – 20 mm větší, než je světlá vzdálenost krokví. Maximální tloušťka tepelné izolace je dána tepelně-technickým výpočtem. Vrstva tepelné izolace probíhá bud‘ ve střešní rovině až k pozednici (boční předstěna má pouze estetickou funkci), nebo ze střešní roviny na boční předstěnu a zakrytou část podlahy. V obou případech nesmí dojít ke vzniku tepelných mostů. Parotěsná zábranapokračuje až za pozednici k okapové hraně střechy.

Při aplikaci tepelných izolací a parozábran v obvodových konstrukcích je vhodné řídit se projektovou dokumentací. Návrh tloušťky tepelné izolace vychází z tepelně-technického výpočtu. Z tohoto výpočtu vyplynou rovněž požadavky na parozábranu (potřebný difuzní odpor, správná poloha parozábrany ve skladbě konstrukce).

Minerální izolace v podkroví střechy
Minerální izolace v podkroví střechy

3. Parozábrana

Parozábranu připevňujeme pomocí terčů z oboustranně lepicí pásky na profily. Parozábranu lze montovat v některých případech i před montáží podkonstrukce (nelze při použití krokvových závěsů – byla by porušena těsnost parozábrany).

Poznámka:

Parozábrana se použije v případech, kdy je konstrukce součástí obvodového pláště budovy a ve skladbě konstrukce je vrstva tepelné izolace (podkroví, předsazené stěny – konstrukce na rozhraní interiér-exteriér). Aplikací parozábrany se předchází vnikání interiérové vzdušné vlhkosti do konstrukce a její případné kondenzaci. Parozábrana zároveň plní funkci vzduchotěsnící tj. zamezuje výměně vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Tím přispívá i k energetickým úsporám.

Parozábrana v podkroví
Parozábrana v podkroví

4. Opláštění a tmelení

Sádrokartonové desky k podkonstrukci připevňujeme samořeznými šrouby TN délky 25-55 mm (podle nosné konstrukce a tloušťky opláštění) s maximální roztečí 17 cm. Při opláštění je nutno zachovávat zásadu převazování spár alespoň o jednu vzdálenost mezi profily – spáry nesmí tvořit kříž. Desky se montují zásadně délkou kolmo na směr montáže profilů. Po ukončení montáže sádrokartonových desek přetmelíme spáry a hlavičky šroubů.

Boční předstěna je provedena jako předsazená stěna volně stojící, popřípadě předsazená stěna na třmeny (dle konkrétní dispozice).

Realizace sádrokartonových desek v podkroví
Realizace sádrokartonových desek v podkroví
 
 
Zdroj: www.rigips.cz


Štítky: Obložení podkroví, Podkroví sádrokarton, Zateplení podkroví, Izolace podkroví, Přestavba podkroví, Podkroví inspirace, Půda, podkroví, Sádrokarton
Rubriky článků