Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Sádrokarton

Montáž sádrokartonu: 2. díl - Příčky

30. 8. 2021

Obsahem druhého dílu série článků s tematikou sádrokartonů jsou příčky, jejich instalace a opláštění.

1. Zaměření

Na podlaze nejprve vyznačíme pomocí šňůry nebo laseru obrysovou čáru. Nezapomeneme na případné dveřní otvory. Průběh příčky přeneseme i na strop a stěnu.


2. Připojovací profily

Připojovací profily UW opatříme jednostranně lepicím napojovacím pěnovým těsněním a připevníme na podlahu a na strop vhodnými kotevními prostředky, rozmístněnými max. po 80 cm. V rozích příčky je max. vzdálenost prvního připojení od rohu 20 cm. K postranním stěnám připevňujeme příčku pomocí profilů CW. I připojovací profily je nutné s ohledem na zvukovou izolaci podložit napojovacím pěnovým těsněním.

Stojiny příček
Profil a stojiny příček

3. Stojiny z profilů CW

Nejdříve stojiny uložíme do dolního a pak do horního připojovacího profilu UW. Stojinu stříháme o cca 10 – 15 mm kratší, než je výška místnosti, tak, aby profil stojiny byl minimálně 2 cm ukotven do stropního profilu UW. Ostatní stojiny rozestavíme po 60 (62,5) cm. Profily CW musí být uloženy otevřenou stranou profilu ve směru montáže, aby se mohlo začít se šroubováním desek na stabilnější straně stojiny.
 


4. Opláštění první strany

Opláštění první strany příčky začínáme deskou o plné šířce. Desky přišroubujeme elektrickým šroubovákem ke stojinám samořeznými šrouby v roztečích max. 25 cm. Při dvouvrstvém opláštění se první vrstva připevňuje s roztečí šroubů 75 cm. Aby se dosáhlo potřebného překrytí spár, začíná se druhá vrstva s deskou poloviční šířky.

Opláštění první strany příčky
Opláštění první strany příčky

5. Vložená izolace a instalace

Po opláštění první strany příčky a po uložení požadovaných elektroinstalací a sanitárních instalací do dutiny příčky se do dutiny mezi stojiny umístí izolace z minerálních vláken. Dutinu izolujeme v celé ploše a v případě potřeby izolační materiál proti sesuvu zabezpečíme.


6. Opláštění druhé strany a tmelení

Opláštěním druhé strany příčky se dokončí montáž stěny. Začínáme deskou poloviční šíře, takže proti spáře první strany leží plná plocha desky. Po opláštění příčky z obou stran přetmelíme spáry a hlavy šroubů.

Poznámka:

1. Profily CW před opláštěním nespojujeme s profily UW.
2. Desky šroubujeme pouze k profilům CW (ne k profilům UW).

 
Zdroj: www.rigips.cz


Štítky: Podkroví sádrokarton, Tepelná izolace, Sádrokarton
Rubriky článků