Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

seriál Tesařské spoje - 1. DÍL: Podélné spoje - čepové srazy

15. 9. 2018

1. Podélné spoje

1.1 Čepové srazy

Vedle tupého spoje na sraz se čepový sraz, zvaný také drážkový čep, používá jako další jednoduchý podélný spoj ke spojování prahových vaznic. Spoj brání jak bočnímu posuvu tak otočení vázaných dřev vůči sobě. Obvykle se čepový spoj jistí skobou do dřeva a v novější době styčníkovými plechy. U starších konstrukcí se vyskytují srazy s čepem na prahových vaznicích až do délky 60 cm a zajišťují se dřevěnými hřeby.podélné čepové srazy

Čepový spoj je tak zajištěn proti vychýlení směrem nahoru a dolů, a dokázal pomocí pevnosti hřebů na střih podchytit i menší tahové síly. Čep je u spoje na sraz dlouhý minimálně 5 cm a maximálně do šířky dřev. Šířka čepu je rovna třetině šířky dřeva.

Francouzský šikmý plát s čepem (jednostranně šikmo podříznutý ostřihový čep, francouzský šikmý plát s ostřihovým čepem, šikmý plát s předsunutým čepem) představuje podstatné vylepšení francouzského plátu, protože čep s dřevěným hřebem vylučuje boční posun, a spojení se stává stabilnějším. Čep je asi 4 až o cm dlouhý a třetinu tloušťky dřeva široký.

Francouzský šikmý plát s čepem

Rybinový čep (také rybinový čep průchozí) je dalším účinným zlepšením čepového spoje na sraz, jelikož rybina je schopna podchytit i menší tahové síly. Jako všechna spojení na rybinu musí být rybinový čep proveden velmi přesně, a sice na dřevech majících podobně orientovaný průběh vláken. Rybina má délku rovnou dvěma třetinám výšky hranolu, na užším konci měří třetinu a na širším konci tři pětiny šířky dřeva.

Rybinový čep

Vcelku je třeba všechny čepové srazy počítat k jednoduchým podélným spojům. Podstatně lepšího spojení se však u prahových nebo rámových vaznic dosáhne rovnými či šikmými pláty, a ještě lepšího pak kombinací plátů a čepů, jako je rovný plát se dvěma rybinovými čepy, anebo pláty, které jiným způsobem zamezují bočnímu posuvu, kupříkladu šikmo seříznutý šikmý hákový plát s předsunutým čepem a klíny.


DALŠÍ PODOBNÉ ČLÁNKY:
TESAŘSKÉ SPOJE - SERIÁL KROVY A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
ZÁKLADNÍ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE - SERIÁL KROVY A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
KROVY SEDLOVÝCH STŘECH - SERIÁL KROVY A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
TRADIČNÍ DŘEVĚNÉ KROVY - SERIÁL SERIÁL KROVY A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCEObsah článku byl s povolením převzat z knihy Tesařské spoje od Manfreda Gernera

 

Tesařské spoje - Gerner Manfred lze pořídít v českých e-shopech za cenu od Kč do Kč (Zdroj: Heureka.cz) Porovnat ceny >>


Štítky: Tesařské konstrukce, Tesařské spoje, Práce na střeše
Rubriky článků