Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Krovy a dřevěné konstrukce

Krovy a vazníky 2. část - seriál moderní střecha

7. 10. 2010

 

>>Krovy a vazníky 1. část<<


ilustrační fotoKrovy úsporných soustav

Jako řezivo se používá jehličnaté zdravé dřevo, které má vlhkost do 15%. Prvky jsou sbíjené, šroubované nebo lepené. Rozdělují se zpravidla do 3 skupin:


Příhradové vazníky

Tento typ konstrukcí se používá především na zastřešení halových objektů a rozsáhlejších budov.Dřevěné prvky se vyrábí z řeziva, většinou smrku či jedle, a to v menších tloušťkách než u tradičních krovů. Úspora tohoto řeziva dosáhne až 40% a tím samozřejmě klesají i celkové náklady na materiál. Jednotlivé prvky se spojují tzv. hřebínkovými spoji, kdy je použito speciálních stykových destiček (styčníkový plech vyrobený ze žárově pozinkované oceli), na kterých jsou prolisované trny.


Tvar vazníků a pozdější střechy závisí především na statickém návrhu pro daný objekt. Do spodní části vazníků lze namontovat podhled, většinou ze sádrokartonu, aby nezatěžoval konstrukci. Podhled lze nechat též jako otevřený prostor, aby bylo vidět na celou konstrukci. Mezistřešní prostory je nutné odvětrat a dřevo samozřejmě chránit hlavně proti škůdcům ať už přírodní nebo chemickou cestou. Vzhledem k malému sklonu výsledné střechy se příhradové konstrukce nehodí do vyšších nadmořských výšek.

ilustrační foto
a) s přímým pásem
b) s lomeným horním pásem
c) s lomeným dolním pásem
d) s lomeným horním i dolním pásem
e) obloukový vazník

Spojování dřevěných prvků pomocí děrovaných styčníkových plechů

ilustrační foto
Styčníkový plech

ilustrační foto
Plnostěnné vazníky

Vazníky jsou tvořeny z jehličnatého řeziva do forem prken, fošen, překližek nebo dřevovláknitých desek. Horní a dolní pásnice je tvořena z hranolů o rozměrech 100/140 a stojina deskami o tloušťce 10 mm. Po spojení těchto prvků vzniká konstrukce tvaru I. Sklon horní pásnice bývá okolo 10 - 12°. Pásnice vynášejí vazničky, které jsou rozmístěné po 1100 mm a vazničky vynášejí střešní krytinu. Vazníky se musí zavětrovat v podélném směru ve střešní rovině tzv. Ondřejovými kříži v každé třetině rozpětí.


Lepené krovy

Hambálková soustava

Hlavními prvky tohoto krovu jsou krokve a hambálek. Vazby jsou od sebe vzdáleny 1 - 1,2 m. Krokve se připevní k pozednici tesařskými spoji - osedláním, a uchytí se i s pozednicí pásovou ocelí. Pro zajištění podélné tuhosti se konstrukce zavětruje Ondřejovými kříži. Pozednice se musí ukotvit ocelovými kotvami ve vzdálenostech cca 1500 mm. Dvě proti sobě ležící krokve se zajistí zhruba v 1/3 délky od vrchu hambálkem. Ten má průřez H a je lepený nebo sbíjený.

Tento typ krovu je vhodný pro využití půdní vestavby z důvodu omezení dřevěných prvků ve vazbách, ale pouze pro menší rozpony střech a to do 12 m.


Základní tesařské spoje

Sraz

Jedná se o nejjednodušší tesařský spoj. Používá se v místech, kde je trám podepřen po celé délce nebo jen částečně, ale podpora musí být vždy pod spojem. Spoj se zaskobuje nebo se zajistí příložkami proti usmyknutí. Sraz může být tupý, šikmý nebo tzv. klínočelný, kdy jsou spojované plochy upraveny do klínů, aby do sebe zapadly. U tohoto typu se nemusí zaskobovat.

Plátování

Plátováním spojujeme trámy, které nemohou být v místě spoje zcela podepřeny. Spojované prvky se dotýkají plochou a částí čel. Proti vybočení upevníme svorníky a kovovými spojkami.

Kampování

Využívá se u trámů, u kterých není možné jejich sílu oslabit. Do jednoho prvku se vytvoří zářez a tomu odpovídá výstupek na prvku druhém.

Osedlání

Osedlání se využívá při spojování šikmých prvků. Nejčastěji krokev - pozednice. Do šikmého prvku se udělá zářez, který přesně pasuje na vodorovný prvek.

Čepování

Používá se při nastavování sloupů nebo při ukotvení sloupu k vodorovnému trámu. Na jednom prvku se vytvoří čep, který odpovídá dlabu v prvku druhém. Může být jak pravoúhlý neboli kolmý, tak i šikmý.

Přeplátování

Do obou prvků se provede po celé ploše spoje stejný zářez, který pasuje přesně na sebe. Zpravidla se používají tam, kde se dva vodorovné nebo svislé trámy křižují.

Zadrápnutí

Jedná se o spojení dvou většinou šikmých trámů, kde samotné trámy tímto spojem končí.

Lípnutí

Tento spoj spočívá v přiložení čela prvku na podélnou plochu druhého prvku. Spoj se pak lepí nebo zpevňuje ocelovými prvky. Může být kolmý nebo šikmý.

ilustrační foto


čepování

kampování


přeplátování
ilustrační foto


Další články z kategorie: Krovy a dřevěné konstrukce ZDE

autor: AZŠtítky: Dřevěné konstrukce, Vazníky, Krovy konstrukce, Krov typy
Rubriky článků