Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Krovy a dřevěné konstrukce

Krovy a vazníky 1. část - seriál moderní střecha

30. 9. 2010

Zastřešení objektů je nejdůležitější součástí všech staveb. Střešní konstrukce chrání budovu před povětrnostními vlivy a zároveň slouží jako tepelný izolant a chrání tak před mrazem vnitřní prostory. Vedle konstrukcí plochých střech se staví soustavy krovů střech šikmých.

Krovy se dělí dle tvaru na klasické sedlové střechy, valbové, ale také polovalbové, a to s horní nebo spodní polovalbou, stanové, pultové, mansardové, pilové a věžové. Dále krovy také rozdělujeme do soustav. Soustavy máme krokevní, stojatou stolici, ležatou stolici a kozovou stolici, což je typ ležaté stolice ovšem s ukotvením do tzv. bačkory.


ilustrační foto

Základní tesařské prvky

Celá konstrukce krovu se skládá z prvků vodorovných, svislých a šikmých, které vytváří tvar trojúhelníku pro zajištění dostatečné tuhosti a tvarové stálosti. Všechny tyto prvky jsou v rovnoběžných rovinách. Tlakem namáhané prvky jsou buď kruhového průřezu, nebo obdélníkového průřezu postaveného na výšku. Tahem namáhané prvky mají obdélníkový průřez v jakékoli poloze. Konstrukce se musí vždy zabezpečit proti vybočení tzv. zavětrováním.

Vazný trám přenáší tíhu celého krovu do nosných zdí, ve kterých je uložen do kapes. Musí se nacházet minimálně 80 mm nad stropní konstrukcí (podlahou). Je to nejmasivnější prvek celého krovu.

Krokve kopírují střešní rovinu a jsou od sebe vzdáleny 900 - 1100 mm. Nesmí zatěžovat římsu, proto je mezi těmito dvěma prvky mezera 20 mm. Maximální délka krokve od středové vaznice směrem ke hřebeni bez vrcholové vaznice je 2,5 m. Jinak může být mezi vaznicemi krokve dlouhé až 4,5 m. Volný konec u okapu smí být maximálně dlouhý 1,5 m.

Vaznice je nosný trám vodorovně podporující krokve a je podepřen sloupkem. Je namáhán na ohyb. Dle umístění rozdělujeme vaznice na vrcholové, středové nebo okapní.

Sloupky slouží k podepření vaznic v plné vazbě. Jsou čtvercového průřezu namáhané tlakem. Dole jsou pomocí čepů ukotveny do hlavního vazného trámu.

Kleštiny jsou párové prvky, které ztužují krov. Umisťují se pod středovou vaznici a na pozednici přes sloupek.
Sedlo je krátký trámek, který ztužuje hlavní trám v místě podpory při větších rozponech nebo zatíženích. Sedlo bývá dlouhé 1/5 - 2/5 rozpětí trámu.

Věšadlo - pomocí věšáků (svislé „sloupky") a vzpěr (šikmý prvek) přenáší zatížení vazného trámu blíž k podporám. Dle počtu věšáků odvozujeme věšadlo jednoduché, dvojité nebo trojité.

Vzpěradlo - tato konstrukce podpírá vazný trám a přenáší zatížení do podpor. Opět rozeznáváme vzpěradlo jednoduché, dvojité a trojité dle počtu podpěrných míst. Vzpěry jsou namáhané tlakem a hlavní vazný trám ohybem.

Pásek je kratší vzpěra o délce 1 - 1,5 m, která je zakotvená ve sloupu a horním trámu (vaznici). Pásek má hned několik funkcí. Zkracuje rozpětí vaznice, vyztužuje konstrukci v podélném směru a přenáší částečné zatížení z vaznice na sloupek.

 

 

Další info a tipy k tomuto tématu naleznete zde

 

Krovy mansardové střechy

Krovy vlašských soustav

Krovy pultových střech

Plátování

Přeplátování


Vaznicové soustavy

Krokve jsou neseny středovou vodorovnou vaznicí a ta přenáší jejich zatížení. Plné vazby se nacházejí ve vzdálenostech 4 - 4,5 m od sebe, ze kterých přenáší zatížení sloupky a vzpěry do vazného trámu.

Stojatá stolice
V tomto typu krovu jsou vaznice podporovány svislými sloupky. Díky plným vazbám s mnoha prvky, které se v této soustavě nacházejí, se tento typ krovu používá v místech, kde můžeme postrádat půdní prostor. Také by měl být vazný trám podepřen v polovině jeho rozponu středovou nosnou zdí, kvůli zatěžování trámu od sloupků a vzpěr.


ilustrační fotoLežatá stolice

Tuhle konstrukci krovu používáme v objektech, kde vazný trám nemůžeme podepřít středovou nosnou zdí a kde je nutnost volného půdního prostoru pro případnou vestavbu. Středová vaznice je i v tomto případě podporována sloupky a vzpěrami, ovšem v šikmé rovině. I tentokrát prvky přenášejí zatížení blíž k podporám.

Krovy a vazníky 2. část

 

Další články z kategorie: Krovy a dřevěné konstrukce ZDE
autor: AZŠtítky: Dřevěné konstrukce, Vazníky, Krovy konstrukce, Krov typy
Rubriky článků