Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Střecha chytře

Aktuality

Seriál: konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy - 2. Díl

10. 1. 2019

V tomto dílu seriálu, Kontrukční detaily pro nulové a pasivní domy, se budeme věnovat detailu napojení obvodových stěn v místě nároží u lehké dřevěné sloupkové konstrukce a s fasádní úpravou s omítkou nebo provětrávanou fasádou. V článku naleznete detail řešení, jeho technické parametry a postup ke správnému provedení daného detailu. Info může sloužit jako podklad pro správné vyprojektování a navrhování úsporných domů.Simulace teplot v konstrukci                                                 Termovize

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta / Tepelnětechnické posouzení: Jiří ČechPOPIS ŘEŠENÍ:

Jedná se o nárožní stěny tvořené sloupkovým systémem opatřeným příložkami vynášející fasádní rošt z latí 40 x 60 mm. Fasádní úpravou může být omítka na dřevovláknité desce nebo provětrávaná fasáda s obkladem. Vnitřní instalační rovina, nejčastěji o tloušťce kolem 60 mm, zde plní důležitou úlohu ochrany vzduchotěsné roviny proti zbytečným prostupům. U stěn dává smysl vyplňovat horizontální rošt izolací kvůli úspoře prostoru.


TECHNICKÉ PARAMETRY:
POPIS APLIKACE - DŮLEŽITÉ BODY PRO SPRÁVNÉ PROVEDENÍ DETAILU:  

  • Přípojky vody a kanalizace v prostoru větrané mezery je nezbytné vést v zaizolovaném boxu s izolací procházející až do nezámrzné hloubky, viz předchozí detail.
  • Napojení vzduchotěsné roviny v místě podlahy je potřeba provést pomocí širšího přechodového pásu fólie lepeného do tmelu nebo pomocí trvale elastické samolepicí pásky.


Obr. 4                                                                                                          Obr. 5

Obrázek 4
Roh tvoří kolmý spoj sloupků s polovičním přeplátováním a spojem konstrukčním vrutem. Podklad pro kotvení vnitřní OSB desky je možné řešit i zdvojením sloupků nebo přidáním svislé latě pro kotvení OSB desky, ale zvyšuje se tím podíl dřeva v konstrukci (foto: Aleš Brotánek, ABateliér)

Obrázek 5
Roh tvoří dva nosníky sešroubované kolmo k sobě. Fásadní záklop se kotví do rohové latě 60 x 60mm vložené až při montáži záklopu nebo provizorně kotvené. (foto: Henrich Pifko)
Obr. 6                                                  Obr. 7                                               Obr. 8


Obrázek 6
Pokud se používají prefabrikované nosníky, může jeden nosník tvořit roh (foto: Chytrý dům, s.r.o.)

Obrázek 7
Vnější obklad s použítím plechového rohového prvku, který je čistým řešením a vytváří ochranu proti zafoukávání hnaného deště (foto: CPD)

Obrázek 8
Správné provedení obkladu v místě atiky s ponechanou odvětrávací mezerou pod oplechováním. Dřevěný obklad má korektně proříznutou spáru v rohu, kterou je potřeba ponechat kvůli dilataci

Pokud jste nestihli předchozí díl seriálu, najdete jej zde.

Zdroj: Publikace - Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy
Autoři: Juraj Hazucha
Vydavatel: Grada

GradaPro zákazníky

 
Poptávky na realizaci střech
Rubriky článků