Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Seriál: konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy - 4. Díl

12. 3. 2019

ZÁKLADNÍ POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU

Konstrukční systém známý také jako rámová konstrukce k nám přišel ze zámoří, kde je většina staveb vedena tímto způsobem. Vychází ze systému 2 x 4 (anglicky two by four), kde čísla označují základní rozměr sloupku v palcích, tedy v přepočtu průřez přibližně 5 x 10 cm. V našich podmínkách se nejčastěji používá hoblované sušene řezivo označované jako KVH, tedy délkově napojované řezivo, a to v rozměru sloupku 6 x 12 cm. Firma od firmy se liší co do používaného řeziva, proto lze najít na trhu různé rozměry sloupku - například 6 x 14 cm, 4x 14 cm a jiné.
vyfoukání tepelné izolace do vymezených svislých nebo vodorovných dutin

Obr. 1                                                                                      Obr. 2

Obrázek 1
Tloušťka izolace pouze na rozměr sloupku je nedostatečná pro pasivní dům a existuje několik variant, jak vytvořit rošt pro izolaci s dostatečnou tloušťkou. Nejčastěji se používá tzv. žebříkový nosník, složený z nosného sloupku a fasádní latě vynesené pomocí OSB příložky. Izolace se pak vrství do roštu s překrytím spár (Foto: Knauf Insulation)

Obrázek 2
Další možností je vyfoukání tepelné izolace do vymezených svislých nebo vodorovných dutin (Foto: Aleš Brotánek, ABateliér)

 

Výhody sloupkové dřevostavby jsou zřejmé:

  • menší tloušťka stěny než běžně u masivních staveb, jelikož subtilní nosné prvky jsou vloženy do vrstvy izolace;
  • dřevěné prvky v konstrukci netvoří zásadní tepelné vazby, není proto potřeba termicky oddělovat napojení nosných konstrukcí;
  • možnost pouze suché výstavby bez technologických přestávek;
  • možnost částečné nebo úplné prefabrikace (žebříkové nosníky nebo celý stěnový panel);
  • dřevěná konstrukce umožňuje při správné volbě materiálů snížit zabudovanou energii a CO2 bilanci stavby, navíc lze jednoduše využívat různé alternativy přírodních izolací.

Rekonstrukce dolnorakouské školy ve Schwannenstadtu
Obr. 3
Prefabrikaci lze využít pro různé stupně od jednotlivých nosníků až po celé stěnové panely, jak je vidět například na rekonstrukci dolnorakouské školy ve Schwannenstadtu. Nespornými výhodami jsou rychlost výstavby, větší přesnost elementů a menší náchylnost na poškození povětrnosti. (Architekt: PAUAT Architekten. Foto: Walter Luttenberg)


I když jsou sloupkové dřevostavby velice často používaným systémem pro pasivní domy, mají i své nevýhody a slabá místa, na něž je potřeba dbát zvýšené pozornosti:

Kvalita projektové dokumentace a provádění - Dřevostavby, mají-li se životností vyrovnat zděným stavbám, kladou větší nároky na kvalitu a detailnost zpracování projektové dokumentace. Neméně náročné jsou také na preciznost provádění nebo i nástrojové vybavení, a pro svépomocnou výstavbu je tudíž nelze doporučit.

Vlhkost - dřevo, pokud je v suchu, je až překvapivě odolný přírodní materiál, což dokazují stavby staré několik set let. Naopak při zvýšené vlhkosti docela rychle dochází k jeho poškození a postupné destrukci. Je proto nezbytné dodržovat základní konstrukční ochranu dřeva (dřevo nesmí pod terén, musí být chráněno proti vniku vlhkosti do konstrukce zevnitř i zvenku atd.). Dřevěné stavby mohou být až extrémně náchylné na poruchy a vady spojené s vodou. I malá netěsnost kanalizace, porucha na vedení vody nebo zatékání do konstrukce, pokud je neidentifikujeme dostatečně rychle, mohou způsobit závažné a rozsáhlé poruchy s neméně nákladnou a náročnou opravou. Například místnosti s přívodem vody je proto vhodné chránit proti vytopení třeba formou podlahové vpusti s pachovým uzávěrem.

Tepelněakumulační schopnosti - pro objekty s příležitostným provozem, kde je požadavek na rychlý zátop může být slabší akumulace tepla výhodou. O mnoho častěji však lehké dřevostavby - a jejich uživatelé s nimi – trpí v letním nebo i přechodném období většími výkyvy teplot a častějším přehříváním. Precizně vyřešené stínění oken v kombinaci s letním nočním větráním je pro lehké konstrukce naprosto zásadní. Rozdíl se může projevit částečně i ve spotřebě energie na vytápění. Tepelné zisky ze slunce, vaření a spotřebičů, pokud se nemají kam naakumulovat, přehřívají interiér a nezbývá než je odvětrat. Pomoct mohou akumulační prvky jako masivní podlahy, zděné vnitřní příčky a další.

Zásadní body pro provádění lehké sloupkové konstrukce


Svislé konstrukce a stropy

  • Je potřeba zabezpečit konstrukční ochranu dřeva - proti povětrnosti, vnikání vnitřní nebo zemní vlhkosti, aby vlhkost dřeva nepřekročila 20 %.
  • Pro nosnou konstrukci se nejčastěji používá sušené hoblované řezivo, které není potřeba chemicky ošetřovat a neprochází výraznými objemovými změnami jako řezivo surové, které musí být navíc ošetřeno proti dřevokazným škůdcům a houbám.
  • I dřevo konstrukci celkem výrazně oslabuje vrstvu izolace a jeho podíl je potřeba redukovat pouze na staticky nezbytně nutnou míru.
  • Pozor na masivní dřevěné prvky, které procházejí konstrukcí zevnitř ven bez přerušení. Ve směru po vlákně má dřevo asi desetkrát vyšší tepelnou vodivost než izolace a vytváří ochlazovaný prvek, kde může docházet k lokální kondenzaci vlhkosti.
  • Stropní konstrukce je vhodnější vetknutá, kde vzduchotěsná rovina prochází bez přerušení.


platform frame
Obr. 4
Plná velikost obrázku zde.

Jednou možností řešení stropní konstrukce je takzvaný platform frame, vytvářející plošinu umístěnou na svislé konstrukci v každém patře. Vzduchotěsnící vrstva tak zákonitě musí procházet kolem osazení stropu. Fólie se podloží při osazování stropnic, pak se přehne kolem nich a napojí na horní OSB desku. Řešení je náročnější a náchylnější na poškození. (Schéma: Informationdienst Holz. Foto: Penatus)Zdroj: Publikace - Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy
Autoři: Juraj Hazucha
Vydavatel: Grada

Grada

 

Dotace, energetické posouzení stavby

Pokud řešíte projekt nebo detaily zateplení na opravu domu v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu, můžete čerpat dotace na výše uvedené.
Nepropásněte jedinečnou možnost využít státních dotací a ušetřit si tak až desetitísíce korun!
Oslovte nás přes kontaktní formulář, zajistíme vám Energetické posouzení stavby pro přidělení dotací.

Kontaktní formulářVaše osobní údaje (firma, jméno, email, telefon, adresa stavby, projekt) zpracováváme a držíme pouze za účelem vytvoření nabídky na materiál – což je Váš i náš oprávněný zájem.
Další informace se dozvíte v našich Zásadách zpracování údajů.
Štítky: Tepelná izolace
Rubriky článků