Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Zásady zpracování údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje, které různým způsobem zpracováváme. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Správce pak určuje, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Co je to osobní údaj?

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Správcem je Ing. Martin Smutný, provozovatel internetového portálu Krytiny-Střechy, Izolace-info, Střecha-chytře a internetového obchodu Stavtese.cz. Je zapsán v živnostenském rejstříku, IČO 74269054, se sídlem v Olomouci, ulici Rooseveltova 119/51. Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 583 034 003 nebo na e-mailu: info@krytiny-strechy.cz


Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, dopravní údaje, číslo mobilního telefonu, e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, dodání zboží). Tyto údaje budeme zpracovávat také 2 roky po ukončení plnění smlouvy za účelem kladného vyřízení možných budoucích reklamací a jiných stížností, a to na základě oprávněného zájmu správce.

 

 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, a to po dobu povinné zákonné lhůty.

 

 • marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším či potenciálním zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším potenciálním či reálným zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

 • pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

 • Výzkum

Vaše osobní údaje budeme sdílet pro účely činností, jako je statistická analýza a akademický výzkum, ale jen v pseudonymizovaném formátu. To znamená, že sice můžeme sledovat jakýkoliv krok jakéhokoliv uživatele, který navštíví náš web, ale nevíme, kdo tyto konkrétní kroky provádí. V momentě, kdy uživatel zadává do webového formuláře své osobní údaje, jsou nám tyto osobní údaje elektronicky skryty, takže je nám umožněno pouze sledovat konkrétní chování uživatelů, aniž bychom věděli, o jakého uživatele se jedná. Chování a osobní údaje uživatelů jsou striktně separovány od sebe, čímž je zajištěna anonymita uživatelů.

 

 • projekt střecha-chytře
V rámci tohoto projektu od Vás získáváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, dopravní údaje, číslo mobilního telefonu, e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do členské sekce, zavolat pro konzultaci...). Tyto údaje budeme zpracovávat také 2 roky po ukončení plnění smlouvy za účelem kladného vyřízení možných budoucích reklamací a jiných stížností, a to na základě oprávněného zájmu správce. Tyto údaje budeme zpracovávat v rámci videokurzu po dobu, kdy bude tato služba videokurzu aktivní, nejméně po dobu 10 let či do doby, kdy subjekt osobních údajů odmítne nadále využívat služby videokurzu střecha-chytře, a to na základě plnění smlouvy.

 

 • evidence v katalogu firem

Vaše osobní údaje v souvislosti s Vaší živností v rozsahu: jméno, příjmení, web, IČ, DIČ, adresa, číslo mobilního telefonu a e-mail, evidujeme a uveřejňujeme na našich stránkách z oprávněného zájmu, neboť přímo či nepřímo zprostředkováváme realizaci a reklamu Vašich služeb, uveřejněním Vašich údajů umožňujeme Vašim aktuálním nebo potenciálním zákazníkům možnost získání kontaktu na Vás v případě jakýchkoliv problémů. Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání služby katalogu realizačních firem. Proti zpracování těchto Vašich osobních údajů lze vznést námitku, na základě které Vaše osobní údaje upravíme či odstraníme.

 

 • poptávkový formulář
V poptávkovém formuláři zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa stavby, číslo mobilního telefonu, e-mail, a to na základě předběžného plnění smlouvy, neboť tyto údaje potřebujeme k vyřízení potenciální objednávky. V případě, že budeme v rámci poptávkomatu nebo našeho poptávkového formuláře Vaše osobní údaje předávat třetím stranám, budeme tak jednat pouze na základě Vašeho souhlasu. V případě, že k uzavření smlouvy mezi námi nedojde, ponecháme si Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu po dobu 2 let od posledního kontaktu s Vámi pro hladké vyřízení možné budoucí objednávky.

 

 • audiovizuální dokumentace - živé akce, soutěže

V případě pořizování fotografií či videí nebo jiných audiovizuálních materiálů Vaší osoby budeme jednat pouze na základě Vašeho souhlasu. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat max. 10 let.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro základní fungování webu - zde nevyžadujeme Váš souhlas, neboť jednáme na základě oprávněného zájmu.


Cookies pro statistické účely - využíváme Vaše cookies pro měření Vašeho chování, abychom na základě jeho analýzy mohli pro Vás zlepšovat nabízené služby, takže nevyžadujeme od Vás souhlas, neboť jednáme v oprávněném zájmu.

Cookies pro cílení reklamy - využíváme Vaše cookies, aby se Vám mohla zobrazovat reklama cílená přímo na Vás. Pakliže s tímto nesouhlasíte, máte možnost si ukládání cookies zakázat ve svém internetovém prohlížeči. Jestliže tak neučíníte, chápeme to jako Váš souhlas ke sdílení Vašich cookies za účelem cílení reklamy.

Držíme se doporučení úřadu pro ochranu osobních údajů - vyjádření úřadu.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů,

zejména:

 

 • Naše společnost se řídí interní firemní směrnicí, která ustanovuje všechny konkrétní práva a povinnosti všech našich zaměstnanců včetně správce ohledně zacházení osobních údajů našich klientů.

 • Naše společnost využívá kvalitní antivirové programy (ESET Antivirus).

 • Spolupracujeme pouze s pečlivě vybranými zpracovateli, jejichž technické a administrativní zázemí plně vyhovuje požadavkům GDPR a zákonu o ochraně osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

 

Jsou to následující zpracovatelé:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Digimadi

Smartlook

Facebook

Google (Google Analytics)

Účetní

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@krytiny-strechy.cz.

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my je Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme z pracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).

Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení e-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud naším zákazníkem nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, můžete proti tomu vznést námitku. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, můžete tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

 

Mlčenlivost

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, kteří zajišťují administrativní a technickou podporu při provozu webu, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE

Rubriky článků