Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Střecha chytře

Aktuality

Nový Seriál: Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy - 1. Díl

2. 11. 2018

Právě začíná seriál z publikace: Konstrukční detaily pro nulové a pasivní domy, který bude pravidelně vycházet v příštích týdnech. Autorem publikace je Juraj Hazucha. Seriál Vám ukáže s pomocí konstrukčních detailů vliv tepelných mostů a pomůže lépe navrhovat a provádět pasivní a nulové domy. V tomto dílu se budeme věnovat detailu dvouplášťové střechy ploché z lehké dřevěné sloupkové konstrukce nebo pultové s provětrávanou mezerou v místě přesahu a okapu.


fotka v plné velikosti zdeSimulace teplot v konstrukci                                 TermovizeAutor detailu: Juraj Hazucha / Tepelnětechnické posouzení: Jiří Čech

POPIS ŘEŠENÍ:
Střechu tvoří lehká konstrukce z dřevěných nosníků ukládaných ve sklonu nebo konstrukce ze sbíjených vazníků s horní pásnicí v potřebném sklonu. Konstrukce je vyplněna tepelnou izolací (Foukanou nebo vrstvenou) o tloušťce běžně mezi 360-500 mm. Přesahy střechy vymezující výšku provětrávané dutiny s příčným laťovým roštem, který propojuje větranou mezeru. U štítu je okraj střechy vynesen OSB záklopem nad větranou mezerou nebo větší přesahy kolmými trámy. Jedná se o difuzně otevřenou konstrukci, kde záklop tepelné izolace a pojistnou hydroizolaci tvoří difuzně otevřené DHF desky přelepené páskami.


TECHNICKÉ PARAMETRY

fotka v plné velikosti zde


POPIS APLIKACE - DŮLEŽITÉ BODY PRO SPRÁVNÉ PROVEDENÍ DETAILU:

  • Pozor při návrhu větrotěsnicí a pojistné hydroizolační vrstvy.
  • Vzhledem k difuzní otevřenosti skladby ji nelze navrhovat z povlakových materiálů s vysokým difuzním odporem (OSB, asfalt apod.).
  • Při nízkých sklonech pod 5° difuzní fólie neplní vodotěsnicí funkci ani provizorně v montážním stadiu.
  • Desky DFH se spárami precizně přelepenými butylovými páskami, plní dočasnou Hl funkci od sklonu 1°, i když výrobce garantuje vodotěsnost až od vyšších sklonů.

Výšku větrané plochy větracích otvorů a návrh odvětrání střechy stanovuje norma ČSN 73 1901 Navrhování střech. Minimální výška větrané vrstvy do délky 10m je 100mm a minimální (účinná!), plocha přiváděcích větracích otvorů k ploše větrané střechy je 1/100. Kvůli odvětrání všech dutin včetně navazujících kolmých u štítových stěn je vhodné propojit je křížným roštem a pro spolehlivé odvětrání doplnit ventilačními turbínami (1 ks průměr 150 mm na 100 m2 střechy).

Hlavní vzduchotěsnící vrstvu tvoří OSB deska s přelepenými spárami, v napojení stěny a střechy je vhodné použít širší pás, umožňující přenést případné pohyby v konstrukcích.

Zdroj: Publikace - Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy
Autoři: Juraj Hazucha
Vydavatel: Grada

GradaPro zákazníky

 
Poptávky na realizaci střech
Rubriky článků