Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Střecha chytře

Aktuality

Seriál: konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy - 5. Díl

4. 4. 2019

Základní popis konstrukčního systému

V praxi se zavedl pojem masivní panelové dřevostavby pro budovy postavené z prefabrikovaných plošných konstrukci tvořených dřevěnými prvky. Menší dřevěné lamely nebo přířezy jsou opracovány ve výrobě a spojeny do dílců velkých nebo menších formátů, jež se na stavbě pouze smontují. Často jsou používány pohledové dřevěné prvky, které vytvářejí příjemné vnitřní prostředí bez nutnosti dalších vrstev.


U nás nejčastěji používané velkoformátové dílce jsou ve výrobě připraveny s milimetrovou přesností. Na stavbě se pomocí jeřábu smontují během pár dnů (Foto: Stach.cz stavby, s.r.o.)

Výhody sloupkové dřevostavby jsou zřejmé:

  • rychlost a jednoduchost výstavby nosné konstrukce, a tím pádem i ochrana dřevěné konstrukce proti povětrnosti;
  • malá tloušťka nosné konstrukce stěn, běžně do 100 mm;  
  • vysoká přesnost prefabrikovaných dílců;
  • možnost pouze suché výstavby bez technologických přestávek;
  • pohledový dřevěný panel (pouze některé výrobky) může tvořit již finální pohledovou vrstvu;
  • akumulace dřevěných prvků - dřevo má vysokou tepelnou kapacitu, a přispívá tak k ochraně proti letnímu přehřívání, stejně jako k efektivnímu využívání tepelných zisků;
  • požární odolnost - plošné dřevěné prvky odhořívají pomalu, Ize je tudíž použít i pro stavby se zvýšenými nároky na požární odolnost;
  • difuzní otevřenost konstrukce dle zvoleného typu tepelné izolace;
  • dřevěná konstrukce umožňuje při správné volbě materiálů snížit zabudovanou energii a CO2 bilanci stavby.

Jedná se o stavbu na bázi dřeva, s čímž jsou spojeny i určité nevýhody, zejména co se týká vlhkosti. Pokud má mít dřevěná konstrukce srovnatelnou životnost jako zděná, je nezbytné dodržovat základní konstrukční ochranu dřeva - dřevo nesmí pod terén, musí být chráněno proti vniku vlhkosti do konstrukce zevnitř i zvenku atd. Dřevěné stavby jsou velice náchylné na poruchy a vady spojené s vodou. I malá netěsnost kanalizace, porucha na vedení vody nebo zatékání do konstrukce, pokud je neidentifikujeme dostatečně rychle, mohou způsobit závažné a rozsáhlé poruchy s neméně nákladnými a náročnými opravami. Proto je vhodné například místnosti s přívodem vody chránit proti vytopení třeba formou podlahové vpusti s pachovým uzávěrem.


Zdroj: Publikace - Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy
Autoři: Juraj Hazucha
Vydavatel: Grada

Grada

 Rubriky článků