Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Krovy a dřevěné konstrukce

Konstrukce krovů - Novodobé krovy

24. 2. 2023

Konstrukce historických krovů jsou vždy změtí nejrůznějších dřevěných prvků, které ve výsledku vytvoří staticky stabilní konstrukci nad téměř libovolným rozponem. Dřívější mistři měli k dispozici dostatek řeziva a nevyužívané studené půdy jim v tomto ohledu žádné překážky nekladly. Dnes je situace jiná.
Moderní stavební materiály, tlak na efektivitu a také touha po něčem zvláštním vedly k masivnímu využívání podkroví. V tom případě už jsou vazné trámy, sloupky či vzpěry překážkou. Proto vznikly novodobé konstrukce krovů, které umožní vytvořit žádoucí sešikmení a přitom ponechat podstřeší volné pro obývání či pro jakoukoliv jinou činnost. Charakteristické pro ně je, že zmizela vodorovná a šikmá dřeva (vazné trámy, kleštiny, vzpěry), jen omezeně se používají sloupky.

Pro vytvoření dispozic v podkroví se nejčastěji používá sádrokarton. Jde o materiál křehký, který má i při malých pohybech krovu tendenci praskat ve spojích. Proto je nutné, aby nosné prvky novodobých krovů měly co nejmenší průhyby. Návrh krovu a volbu profilů je nutno stanovit statickým výpočtem.

Podle možnosti zakotvení krovu do stavby a podle požadavků na uvolnění prostoru se dnes používají 2 typy novodobých krovů:

- novodobý krov s vaznicemi,
- novodobý hambalkový krov.

U zděných staveb se novodobé krovy osazují stejně jako krovy historické - na pozednici kotvenou k půdní nadezdívce. U dřevostaveb se osazují na podkrovnici, kterou je ukončena dřevěná podokapní stěna. V obou případech se protilehlé krokve spojují kleštinami ze dvou fošen. Fošny mohou být navíc spojeny dřevěnými vložkami. Všechny krokvové vazby v novodobém krovu jsou shodné, nerozlišují se na plné a prázdné jako tomu bývalo u krovů historických. Tvar střešní plochy tvoří propojená dvojice krokví, které přenášejí zatížení ze střechy do spodní části stavby.

 
Skladba novodobého vaznicového krovu 1Skladba novodobého vaznicového krovu 1
Skladba novodobého vaznicového krovu


Kleštiny, jako spoj krokví, jsou kromě statické funkce zároveň nosným prvkem stropu nad podkrovím. Nad kleštinami pak vzniká volný trojúhelníkový prostor, nejčastěji využívaný jako úložný.

Vazba novodobého vaznicového krovu na zděné stavbě
Vazba novodobého vaznicového krovu na zděné stavbě
 
Osové schéma (a) / průnik a reakce (b) vaznicového krovu
Osové schéma (a) / průnik a reakce (b) vaznicového krovu
 
Čím se navzájem liší dva typy používaných novodobých krovů? Krokve novodobého vaznicového krovu jsou uložené na pozednicích/podkrovnicích a středových vaznicích. Hlavním nosným prvkem takového krovu je pak středová vaznice. Je uložená na nosných štítech budovy a dále na dřevěných sloupcích uvnitř podkroví nebo na jiných příčných nosných stěnách v podkroví. Takovýmto uložením je znemožněn vodorovný pohyb vaznic.

Krokve novodobého hambalkového krovu jsou, na rozdíl od vaznicového krovu, uložené pouze na pozednicích/podkrovnicích. Kleštiny, které krokve spojují, se v takovém případě označují jako hambalek. Hambalkový krov zatěžuje silami pouze protilehlé obvodové stěny budovy. Tato konstrukce se používá ve 2 variantách, a to s posuvným nebo neposuvným hambalkem. Liší se navzájem výztužnou tabulí, vytvořenou v úrovni hambalku, která je zakotvená do nosných štítových stěn. Výztužná tabule může být též nahrazena vodorovným nosníkem.
 
Skladba novodobého hambalkového krovu s hambalky neposuvnými (a) nebo posuvnými (b)
Skladba novodobého hambalkového krovu s hambalky neposuvnými (a) nebo posuvnými (b)
 
 
Vazba novodobého vaznicového krovu na dřevostavbě
Vazba novodobého vaznicového krovu na dřevostavbě
 
 

osové schéma novodobého krovu s posuvným hambalkem: (a) / průhyb a reakce (b)

osové schéma novodobého krovu s neposuvným hambalkem (c) / průhyb a reakce (d)


 
Autor článku: kolektiv Krytiny-Střechy.cz


Rubriky článků