Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Krovy a dřevěné konstrukce

Konstrukce krovů - Kontralatě

1. 6. 2022

Dřevěné latě jsou pro každou střechu nezbytné i ve funkci tzv. kontralatě, tedy mimo klasické laťování. To platí pro všechny krytiny, včetně krytin pokládaných na bednění. Kontralať ve střešním souvrství vytváří mezi krytinou a ostatními vrstvami střešního pláště odvětrávací mezeru, kterou je z konstrukce odváděna vlhkost.

Kontralatě se umísťují na krokve (souběžně s nimi), v úrovni pod střešními latěmi a nad pojistnou hydroizolací umístěnou nad tepelnou izolací, případně položenou na bednění. Jejich výška se odvíjí od stavebně fyzikálního hlediska, tj. jak velkou větrací mezeru je potřeba vytvořit. Souvisí to se skladbou střešní konstrukce, sklonem střechy, převládajícím směrem větru, osluněním atd. Proto tloušťku kontralatě stanovuje projektant.

Možnosti připevnění střešních latí na kontralatě nebo přes ně

Možnosti připevnění střešních latí na kontralatě nebo přes ně

Orientační hodnoty uvádí také výrobce krytiny. Obvykle se jako kontralatě používají latě tloušťky 30 nebo 40 mm. Doporučené jsou spíše 40mm. Například u střech se sklonem pod 25° a délkou šikminy nad 10m je výška větrané mezery (tzn. výška kontralatě) zpravidla minimálně 40mm – opět dle poždavku výrobců střešních krytin.

Aplikace kontralatí

Šířka kontralatí musí být taková, aby umožňovala bezpečné připevnění k podkladu. Musí tedy odpovídat velikosti spojovacích prostředků, kterými jsou kontralatě připevněny ke krokvím, plus velikosti spojovacích prostředků, kterými je skrze kontralatě ke krokvím připevněno laťování.

Předepsané vzdálenosti hřebíků
Předepsané vzdálenosti hřebíků
 
Obvykle se kontralatě připevňují přímo ke krokvím a doporučuje se použít alespoň 3 hřebíky na metr kontralatě. Je také možné kontralatě pouze v několika místech montážně přichytit a plnohodnotné připojení provést až současně s přibitím laťování.

Délka hřebíků při ukládání kontralatí na bednění by měla být alespoň desetinásobkem jejich průměru (minimálně 8 x d). Tím je zajištěna pevnost spoje i při zaražení hřebíku do spáry mezi prkny bednění (délka dříku dosáhne až do krokve).

 
Alternativy hřebíkových spojů latí nad kontralatěmi
Alternativy hřebíkových spojů latí nad kontralatěmi
 
 

Kontralatě u nadkrokevní izolace

Poněkud jiná situace je u střech s nadkrokevní izolací. Kontralatě se v tomto případě kotví do krokví přes vrstvu tepelné izolace a jejich minimální profil je 60 x 40 mm. Používají se také kontralatě šířky 80 mm, ojediněle 100 mm. Šířka a způsob upevnění kontralatí se stanovují v projektu na základě působícího zatížení, únosnosti tepelné izolace a sklonu střechy. V okapní části se kontralať upevňuje do zakládacího profilu, a to vruty délky 80 až 100 mm - počet vrutů závisí na zatížení sněhem a krytinou. V ploše střechy s nadkrokevní izolací se pak kontralatě kotví dlouhými vruty do krokví, maximálně s roztečí 1 metr.
 
Současné provedení střešních latí na kontralati
Současné provedení střešních latí na kontralati
 
 
Pro kontralatě se používá stejné řezivo jako pro latě, tj. řezivo pevnostní třídy C24, vizuální třídy S10. Nejčastěji se vyrábějí ze smrkového dřeva a spadají do kategorie nesušeného stavebního řeziva, které je standardně impregnované ochranou látkou proti dřevokazným škůdcům. Do impregnační látky se kvůli identifikaci přidává barvivo, takže latě mají hnědé nebo zelené zabarvení.

Článek byl zpracován na základě normy ČSN 73 1702 a ČSN 49 1503.

 
 
Autor článku: kolektiv Krytiny-Střechy.cz


Rubriky článků