Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Krovy a dřevěné konstrukce

Konstrukce krovů - Bednění

16. 9. 2022

Dřevěné střešní bednění je nosný plošný konstrukční prvek, na kterém je položen střešní plášť. Vytvořen může být z desek, fošen nebo velkoplošných dřevitých materiálů (nejčastěji OSB desky). Bednění je pochůzné při čistících pracích a při údržbě. Z pohledu krytin se plnoplošné bednění používá pro hladké falcované plechy, asfaltové šindele a břidlici.
Mimo oblast šikmých střech je bednění obecně podkladem pro střešní pojistnou hydroizolaci, pro povlakovou izolaci u plochých střech a pro parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvu u systémů s nadkrokevní izolací. Bednění slouží také jako podbití u přesahů střechy, případně tvoří obklad stěn. Nejčastěji se pro tyto účely používají dřevěné palubky, případně OSB desky.

Bednění z prken na kontralatích Bednění z desek OSB na kontralatích
 
Ale vraťme se zpět k šikmým střechám. Nejběžnější je bednění z prken s ostrými hranami z řeziva C16 nebo C24. Minimální dovolená tloušťka prken je 24 mm. Je vhodné, aby prkna byla uložena aspoň na 3 podporách (přes 2 krokvové pole), kdy fungují jako spojitý nosník a jejich průhyb je menší. Při takovéto aplikaci postačují prkna tl. 24 mm do osové vzdálenosti krokví 1,2 m (sněhová oblast I. až IV.). Nezvládnou už ale pohyb osob po ploše, ten musí probíhat pouze v místě podpor (po krokvích).

Pro bednění sloužící pro uložení pojistné hydroizolace postačují prkna třídy C16 o tloušťce 18 mm. U bednění, které tvoří podklad povlakové hydroizolace, musí být spoje kolmé na podpory provedeny na pero a drážku, aby nedošlo k porušení povlakové hydroizolace nerovnostmi od různého průhybu prken.

Prkna bednění se připevňují na každé podpoře 2 hřebíky, prkna širší než 150 mm třemi hřebíky. Typ hřebíků pro prkna tl. 18 mm je 2,8/56 mm, pro tl. 24 mm je 3,15/63 mm, pro tl. 28 a 32 mm je 3,55/70 mm a pro tl. 38 mm je 4,0/80 mm. Volný přesah prken přes podporu (např. ve štítu) je max. 20 cm.
 
Drážka a pero desek OSB (vlevo) / Kroužkový hřebík (vpravo)
Drážka a pero desek OSB (vlevo) / Kroužkový hřebík (vpravo)
 
Pokud se pro bednění použijí OSB desky, jde pokládka velmi rychle a navíc vzniklé bednění poskytne ploše poměrně velkou tuhost. Vždy je ale nutno použít desky OSB/3, příp. OSB/4, které jsou odolné proti vlhku. Je výhodné, když jsou podpory (krokve, vazníky apod.) rozmístěny tak, aby nebylo nutno velkoplošné OSB desky přiřezávat. Samotná tloušťka použitých desek se pak odvíjí od sklonu střechy, působícího zatížení, způsobu uložení desek (přes jedno či více polí) a vzdálenosti podpor. Nejmenší používaná tloušťka desek OSB/3 je 15 mm, která je dostačující také jako podklad pro pojistnou hydroizolaci.

Při vytváření bednění z OSB desek je nutné nechat mezi deskami spáry alespoň 3 mm, neplatí pro desky ukládané na pero a drážku. V ukončení bednění podél pevných konstrukcí se ponechává spára minimálně 10 mm. OSB desky se připevňují hřebíky - v místě podpory se spojem 2 desek v roztečích 150 mm, v místě podpory s probíhající deskou á 300 mm.

Pozn. Správnou tloušťku OSB desky musí vždy určit projektant nebo statik. 
 
Vzdálenosti hřebíků
Doporučení hřebíkování OSB desek
Vypodložení spojů OSB
 
 
 
Autor článku: kolektiv Krytiny-Střechy.cz


Rubriky článků