Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Dehtochema oxidované podkladní pásy

Oxidovaný pás Bitubitagit PE V60S35

  Oxidovaný pás Bitubitagit PE V60S35

  Výrobce: Dechtochema

  1. Hydroizolace střech. Ve skladbě střešního pláště se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu.
  2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.

  Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Pro funkci parozábrany v případě silikátového podkladu se pás bodově natavuje . Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) je 100 (min. 80) mm.

  Skladování:

  Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

  Balení:

  Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 10m x 3,5mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní balící páska obsahuje zelený název výrobku, střední páska obsahuje podmínky použití a dolní páska obsahuje logo a adresu společnosti.Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.

  Technické specifikace

  materiál: směs oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skelné rohože
  rozměr š. x dl.: Rozměr pásu 1x10m, tl. 3,5+/-0,2mm
  povrchová úprava, barva: Úprava horního povrchu pásu: jemnozrnný minerální posyp; Úprava dolního povrchu pásu: lehce tavitelná polymerní folie; Asfaltová vrstva nad i pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min.1 mm.
  hmotnost 1m2 (1ks): Plošná hmotnost pásu 4,65 kg/m2, váha pásů na paletě 962 kg (počet rolí na paletě 20ks)
  spotřeba na 1m2: 1,15 až 1,2 m2 lepenky/m2 plochy střechy, dle složitosti střechy.
  cena obvyklá za montáž: U oxidovaných podkladních pásů 70,- až 90,- Kč/m2 dle složitosti střechy.
  minimální sklon střechy: od 1°
  záruka na materiál: 5 let
  životnost: Pásy nejsou určeny jako finální povrchová úprava, životnost dle životnosti souvrství. Při použití jako finální vrstva, životnost cca 5 let.
  rozteč latí: Pokládka na plný povrch např. na bednění nebo beton aj.
  poznámka: Reakce na oheň - třída E, doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
  Ceny výrobků
  Název výrobku Cena za 1 ks: (s DPH 21%): Cena za 1m2: (s DPH 21%):
  Bitubitagit PE V60S35 880,00 Kč (1 064,80 Kč) 88,- Kč (106,- Kč)
  Bitubitagit PROFI V60S40 990,00 Kč (1 197,90 Kč) 99,- Kč (120,- Kč)

  *Cena za kus odpovídá balení (10m2/role). Ceny jsou platné od července 2015.


  Podobné produkty
  Rubriky článků