Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Dehtochema modifikované podkladní pásy

Modifikovaný podkladní pás Skloelast

Výrobce: Dechtochema

1. Hydroizolace střech. Pás se používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy s velkou pevností.
2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dvou vrstvách. U izolací proti spodní vodě je vhodné kombinovat s pásy s vyšší tažností, např. s pásy řady POLYELAST.
3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.

Pásy se zpracovávají natavováním na podkladní asfaltový pás či jiný vhodný podklad nebo mechanickým kotvením k vhodnému podkladu. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je 0 °C. Velikost podélných i příčných spojů je 100 (min.80) mm.

Skladování:

Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy,  hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

Balení:

Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x10,0 m x4,0 mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní balící páska obsahuje žlutý název výrobku, střední páska podmínky použití a dolní páska obsahuje logo a adresu společnosti.

Technické specifikace

materiál: směs modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skelné tkaniny
rozměr š. x dl.: Rozměr pásu 1x10m, tl. 4,0+/-0,2mm
povrchová úprava, barva: Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp; Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie; Asfaltová vrstva nad i pod nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm.
hmotnost 1m2 (1ks): Plošná hmotnost 5,4kg/m2; váha zboží na paletě 842kg (počet rolí na paletě 15ks)
spotřeba na 1m2: 1,15 až 1,2 m2 lepenky/m2 plochy střechy, dle složitosti střechy.
cena obvyklá za montáž: U oxidovaných podkladních pásů 70,- až 90,- Kč/m2 dle složitosti střechy.
minimální sklon střechy: od 1°
záruka na materiál: Záruka na funkčnost 10 let
životnost: U modifikovaných asfaltových pásů 20 až 30 let.
rozteč latí: pokládka na plný povrch např. na bednění nebo beton aj.
poznámka: Reakce na oheň - třída E, doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Ceny výrobků
Název výrobku Cena za 1 ks: (s DPH 21%): Cena za 1m2: (s DPH 21%):
Skloelast 1 460,00 Kč (1 766,60 Kč) 146,- Kč (177,- Kč)
Skloelast EXTRA 1 630,00 Kč (1 972,30 Kč) 163,- Kč (197,- Kč)

*Cena za kus odpovídá balení (10m2/role), ceny jsou platné od července 2015.


Podobné produkty
Rubriky článků