Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Asfaltové pásy

Asfaltové pásy (lepenky) se využívají jako hydroizolační vrstva u plochých střech a u střech s mírným sklonem. Pokládka probíhá pomocí nahřátí asfaltu plynem a natavení na podkladní konstrukci. Asfaltové pásy mohou být také kotveny a ve spojích nataveny.

Asfaltové (bitumenové) střešní pásy se rozdělují na modifikované a oxidované.
Modifikované asfaltové pásy se dále rozdělují jako tzv. "SBS pásy" nebo "APP pásy" (rozdíl ohebnost, tvárnost, flexibilita asfaltu při vyšších a nízkých teplotách). Modifikované pásy se používají jako vrchní i spodní (podkladní) vrstva hydroizolačního souvrství ploché střechy. Vrchní vrstva je dodávána s posypem pro prodloužení životnosti pásu proti UV záření.

Oxidované asfaltové pásy se dnes využívají jako podkladní vrstvy ve střešní konstrukci nebo jako provizorní vrchní vrstva střechy (natavené nebo mechanicky kotvené).

Výhody asfaltových pásů: rychlá aplikace, vysoká odolnost proti vodě, cena, flexibilita asfaltu, možnost kombinace s polystyrenem

Nevýhody asfaltových pásů: nevýhodné při použití u vyšších sklonů - tvarová nestálost při vyšších teplotách, méně šetrné k životnímu prostředí, křehké při provádění za nižších teplot.

Další použití asfaltových pásů je jako hydroizolační vrstva u spodních izolací proti vodě, vlhkosti, radonu, jako hydroizolační vrstva na terasách, zelených střechách atd.

Hledáte opravdu kvalitního izolatéra?

Hledáte opravdu kvalitního izolatéra?

Před rokem se jako úplná novinka ve stavebnictví objevily Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů a in… Celý článek
Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů

Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů

Historicky první Mistrovské zkoušky izolatérů, pořádané Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spol… Celý článek
I jednoduchý detail lze dokonale zvorat, nebo také udělat moc pěkně

I jednoduchý detail lze dokonale zvorat, nebo také udělat moc pěkně

Námětem konference Izolace 2022 jsou už po několikáté konstrukční detaily. Rádi bychom v této souvis… Celý článek
Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Průzkum

Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Průzkum

V rámci průzkumu byli dotazováni odborníci působící na tomto trhu, to je výrobci, obchodní společnos… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků