Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pálené tašky

Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů

22. 2. 2022

Historicky první Mistrovské zkoušky izolatérů, pořádané Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek, proběhly ve dnech 26. až 28. ledna 2022. Na Mlýně Davídkov (nedaleko Kolína) se nakonec sešlo 20 izolatérů odhodlaných podstoupit Mistrovské zkoušky.

A co bylo principem prvních Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů? Šlo o vytvoření kritérií pro hodnocení tohoto řemesla. Izolatéři totiž nikdy žádné Mistrovské zkoušky neměli. Tento institut byl zrušen dávno před tím, než s nástupem nových materiálů izolatérské řemeslo vůbec vzniklo.

O prosazení Mistrovských zkoušek, a to na legislativní úrovni, usiluje Cech už dlouho, bohužel institucionální komunikace je zdlouhavá. Prvním úspěchem je prosazení Mistrovských zkoušek pokrývačů do legislativy. Jde ale o záležitost poměrně čerstvou, takže reálně ještě nebyl tento institut využit. Zato problematická situace na plochých střechách si vynutila uspořádání zkoušek izolatérů - aspoň na cechovní úrovni. Tím je myšleno, že proběhlé mistrovské zkoušky izolatérů mají požadovanou profesní úroveň, ale chybí jim nedořešené zakotvení v legislativě.


Jak probíhá cechovní zkouška?

Cechovní zkouška se skládala ze dvou částí, přičemž dominantní byla část praktická. Jednalo se při ní o provedení izolací asfaltových a fóliových na připravené maketě. Druhá část zkoušky byla teoretická, kde byly zjišťovány technické znalosti jednotlivých uchazečů z oblasti techniky, tj. teoretické podklady pro praktické znalosti.

V rámci Cechovní Mistrovské zkoušky byly prováděny dvě materiálové varianty na stejném modelu. Prověřovalo se provedení izolace na bázi dvouvrstevných asfaltových pásů se všemi detaily (kouty, rohy, kruhový prostup). Totéž pak bylo prováděno ve fóliových izolacích. Z tohoto důvodu byl mistrovský titul také rozdělen na dvě části, a to na část mistrovskou v oblasti asfaltů a v oblasti fólií.
 
Praktická ukázka práce s klempířskými prvkyPraktická ukázka práce s klempířskými prvky


Jak se přihlásit?

Zájemce o získání Mistrovského titulu musí před zkouškou doložit a prokázat své nadstandardní schopnosti v oboru. Do prvního kola byli proto k účasti osloveni jen izolatéři z řad firem s prověřenou kvalitou. Zájemci o příští pokračování získají informace o možnosti přihlášení přímo na cechu.

Druhé kolo Mistrovských zkoušek izolatérů proběhne koncem března. Další podle potřeb trhu, zatím se neuvažuje o nějaké pravidelné periodicitě.


Izolatérské zkoušky přinesly mnohá nová zjištění

Dalším benefitem prvních Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů bylo zjištění, jak na tom obor je z hlediska řemeslné a technické dovednosti. Řemeslníci, ucházející se o titul Mistra, opracovávali vyrobené modely asfaltovými a fóliovými hydroizolacemi. Zjištění organizátorů přitom bylo velmi potěšující. Prakticky všichni byli schopni provést složitý konstrukční detail v obou typech hydroizolací. Méně veselý je fakt, že předvedené znalosti a dovednosti získali pouhým okoukáváním od starších a pokročilejších kolegů. O nějakém učení pro izolatéry si mohli nechat jen zdát, a to platí dodnes. Okukování se projevilo i na Mistrovských zkouškách, kde se každý díval, jak to dělají sousedé a se sousedy o provedeních debatoval.

Ukázka provádění vodotěsných izolací na maketě
Ukázka provádění vodotěsných izolací na maketě
 
Na Mistrovských zkouškách izolatérů se projevil jeden docela zajímavý fenomén. V rámci norem se dominantně řeší klempířské prvky po šikmé střechy, ploché střechy jsou z tohoto pohledu druhořadé. Všichni zúčastnění prováděli pokládku PVC folie, ke zkoušce z pokládky asfaltových pásů se jich přihlásilo jen 12.


Jakou má zkouška platnost a jaké plynou pro držitele povinnosti?

Absolvování zkoušek poskytuje úspěšným frekventantům jeden významný benefit. Mohou se prokazovat a užívat titul držitel Cechovních mistrovských zkoušek. Tím ostatním signalizují, že firma, za kterou Mistrovské zkoušky skládali, je firmou kvalitní a je možné se na ni spolehnout. Toto kritérium tady zatím nebylo.

Prvního ročníku Mistrovských zkoušek izolatérů se účastnily opravdové špičky v oboru, pro něž se s omezením platnosti titulu nepočítá, v případě změny povahy jejich práce by došlo k přezkoušení. Jejich povinnost je - provádět dál poctivě řemeslo na špičkové úrovni. Exaktně bude tato záležitost řešena až s postupem zkoušek a přihlašováním anonymních účastníků.

Logo cechu KPT
 

Noví mistři v oboru izolací

Zkoušek se zúčastnili a po jejich úspěšném složení získali v rámci Cechu KPT ČR mistrovské tituly tito řemeslníci:

Václav Bína – emeritní hlavní mistr firmy A.W.A.L., s.r.o. (www.awal.cz)
Jiří Doležal – hlavní mistr zkoušek, firma IzoDol s.r.o. (https://test68363.webnode.cz)
David Torač – firma BASE IC, s.r.o. (www.base-ic.cz)
Jakub Dočekal – firma BASE IC, s.r.o. (www.base-ic.cz)
Jakub Šuráň – firma Brněnské izolace, spol. s r.o. (brnenske-izolace.com)
Miloš Silnica – firma Doga IZOL s.r.o. (www.dogaizol.cz)
Jiří Vaníček – firma Doga IZOL s.r.o. (www.dogaizol.cz)
Tomáš Sala – firma H-IZOL Liberec s.r.o. (www.izolaceliberec.cz)
Miroslav Pavlík – firma HIPOS s.r.o. (www.hipos.cz)
Petr Kut – firma HIPOS s.r.o. (www.hipos.cz)
George Uzunov – firma HT Steel, a.s. (www.htsteel.cz)
Jan Bouřil – firma HYDROIZOL spol. s r.o. (www.hydroizol-sro.cz)
Jan Bešta – firma HYDROIZOL spol. s r.o. (www.hydroizol-sro.cz)
Jakub Gazaň – firma Izolex Moravia, spol. s r.o. (www.izolex.cz)
Pavel Gazaň – firma Izolex Moravia, spol. s r.o. (www.izolex.cz)
Radek Šafář – firma P-SYSTEMS STŘECHY s.r.o. (p-systemsstrechy.cz)
Jiří Barnet – firma P-SYSTEMS STŘECHY s.r.o. (p-systemsstrechy.cz)
Radek Tikovský – firma Pastell, s.r.o. (pastell.cz)
Zdeněk Jetel – firma Pastell, s.r.o. (pastell.cz)

První Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů povlakových izolací mohou sloužit jako příklad pro případné další následovníky, a to i v ostatních stavebních oborech. Cesta je tedy prošlapaná.

 
 
Zdroj článku: Izolace.cz


Rubriky článků