Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

I jednoduchý detail lze dokonale zvorat, nebo také udělat moc pěkně

10. 2. 2022

Námětem konference Izolace 2022, která se bude konat 3.3.2022, jsou už po několikáté konstrukční detaily. Rádi bychom v této souvislosti byli velmi pozitivní a ukazovali krásné detaily, dokonale řemeslně zpracované. Jenže se asi nevyhneme ani těm „zvoraným“. V mém archivu bohužel tvoří většinu.


Není náhodou, že nyní, v době příprav konference Izolace 2022, vycházejí dvě odborné publikace o souborech vad a poruch u asfaltových, resp. fóliových hydroizolací. Jako autor jsem v nich použil své soudně znalecké zkušenosti za dlouhých 20 let. Příklady vadně provedených konstrukčních detailů zaplnily celé dvě knihy, ke kterým na přelomu roku přibude ještě třetí, o obecné patologii střech s povlakovými izolacemi.

Celkem knihy obsahují téměř 1 000 snímků špatně provedených detailů, doplněných o analýzy příčin jejich vzniku. Tolik se toho může stát na stavbách špatně. A právě toto uvědomění, ke kterému jsem při přípravě tří publikací dospěl, vedlo k volbě tématu konference a snaze zvrátit nedobrou realitu na stavbách. Abychom se v budoucnu setkávali pouze s řešeními, jaká jsou na následujících obrázcích.

Snímky zachycují opravu původních nefunkčních hromadných prostupů a toto opracování je z hlediska technologie provádění hydroizolace v ploše a detailech naprosto dokonalé (obr. 1).

Konstrukční detail - obr. 1
Obr. 1
 
Detailní záběr (obr. 2) dokazuje, že opracování hromadného prostupu je provedeno velmi korektně a s velkou invencí. Což svědčí o mimořádně kvalitní řemeslné práci.

Konstrukční detail - obr. 2
Obr. 2
 
Z obou (obr. 1, 2) je patrné, že izolace lze dělat pěkně a funkčně i do starého fóliového hydroizolačního povlaku. A to není vůbec snadné, protože je zde nutné si dávat velký pozor na svařitelnost fólií. Právě svařitelnost fólií patří k nejdůležitějším faktorům při realizaci izolačních systémů.

Jak jsem ale uvedl v úvodu, v realitě, a tedy i na konferenci, se spíš lze setkat s opačnými příklady provádění izolačních systémů. Jako na obr. 3, kde je u opracování kruhového prostupu mnoho chyb.
 
Konstrukční detail - obr. 3
Obr. 3
 
Lépe na tom není ani kruhový prostup z obr. 4, jehož opracování se hovorově označuje jako „úplně mimo“. Další komentář asi není potřeba, jen připomenutí, že i s takovýmito pokusy se lze na střechách potkat.
 
Konstrukční detail - obr. 4
Obr. 4
 
Třešničkou na dortu mezi bizarnostmi je pak kobercová páska, sloužící jako vytažení hydroizolace na kruhový prostup (obr. 5).
 
Konstrukční detail - obr. 4
Obr. 5
 
Snad vás krátká obrazová exkurze na střechy přesvědčila, že konstrukční detaily jsou nejdůležitější částí hydroizolačního povlaku. Jak praví přísloví: „Řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek“. A nejslabším článkem u rozlehlých ploch střech jsou právě detaily. Na nich se také pozná kvalita prováděcí firmy.

Bohužel, v mém archivu špatné příklady převládají. Mám jich tolik, že vystačí na několik dalších knih. Uvítám proto zkušenosti ostatních kolegů z z provádění hydroizolačních povlaků, a to jak pozitivní, tak i negativní. Posílejte je prosím na adresu novotny@awal.cz, autorům nejzajímavějších příspěvků se odvděčím volnou vstupenkou na konferenci Izolace 2022.

Konference Izolace 2022 se bude konat 3. 3. 2022 od 9 do 17hod, registrace 9-9:30 v Praze (PVA EXPO Praha-Letňany), v rámci veletrhu Střechy Praha. Více informací o konferenci najdete na stránkách Izolace.cz.

 
Ing. Marek Novotný, PhD., odborný garant konference Izolace 2022


Rubriky článků