Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Průzkum

27. 10. 2017

Poznejte aktuální trendy,názory a směry,kterými se ubírá trh hydroizolačních materiálů na ploché střechy
Průzkum trhu od odborného portálu Krytiny-strechy.cz

V rámci průzkumu byli dotazováni odborníci působící na tomto trhu, to je výrobci, obchodní společnosti a projektové firmy. Průzkum byl uskutečněn formou osobních rozhovorů respondenta s tazatelem. Celkem bylo provedeno 26 rozhovorů. Dotazování probíhalo od 6. října do 3.listopadu 2016.

Velikost trhu


PÁSY A FÓLIE - VELIKOST TRHU

Odhad velikosti trhu asfaltových pásů je podle respondentů 12 200 000 m2 ročně a 5 000 000 m2 ročně hydroizolačních fólií. Odhady velikosti trhu se u jednotlivých respondentů pohybovaly ve velmi širokém rozpětí od jednotek miliónů m2 až po třicet miliónů m2 ročně. Odhad velikosti trhu je výpočet průměru všech odpovědí jednotlivých respondentů. Z důvodu velmi širokého rozpětí jsou z výpočtu průměru vyjmuty 2 nejvyšší a 2 nejnižší hodnoty odhadu velikosti trhu, které respondenti uváděli (odpověď uvedlo 15 respondentů). Pokud jde o další vývoj, více než polovina respondentů uvedla, že pozorují mezi odběrateli příklon k hydroizolačním fóliím.Poptávka po materiálech na ploché střechy


ASFALTOVÉ PÁSY - POPTÁVKA

Respondenti mají rozdílné zkušenosti pokud jde o vývoj poptávky mezi odběrateli v posledních 12 měsících, zhruba třetina uvádí pokles, třetina stagnaci trhu a třetina růst. Průměrný pokles nebo růst je uváděn na úrovni cca 10%. Pokud jde o výhled do budoucna, jsou respondenti méně optimističtí a téměř polovina z nich očekává spíše pokles, růst očekává jen asi třetina respondentů. Firmy, které jsou považované za nejvýznamnější na trhu uváděly častěji mírný pokles v posledních 12 měsících a do budoucna predikovaly spíše stagnaci či jen mírný nárůst.
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - POPTÁVKA

Téměř tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že poptávka po hydroizolačních fóliích mezi odběrateli v posledním roce rostla (průměrná hodnota růstu je cca 10%). Také pokud jde o výhled na příští rok je očekáván růst, průměrně o 10%.
Hlavní hráči na trhu

ASFALTOVÉ PÁSY - LÍDŘI TRHU

Na trhu není jeden jasný lídr, za nejvýznamnější společnosti jsou považovány Dektrade, Dehtochema, Parabit a Icopal, které jsou často řazeny na první místa.
Odhad tržních podílů - hlavní lídři trhu asfaltových pásů

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - LÍDŘI TRHU

Nejvýznamnější společností je Fatra, zhruba polovina respondentů ji zařadila na první, případně druhé místo. Na prvním nebo druhém místě se také často objevila společnost Dektrade. Pokud jde o tržní podíly, i zde byl jistý rozptyl, v případě Fatry se odhady pohybovaly mezi 20–40%, v případě Dektrade mezi 15–40%.
V grafu uvádíme průměrný podíl, jak byl odhadován respondenty.
 Odhad tržních podílů - hlavní lídři trhu hydroizolační fólie

Použití a tipy


PRODUKTY V OBLASTI ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Asfaltové pásy mají využití zejména na spodní stavbu a ploché střechy. Dle názoru respondentů se prodávají zhruba stejně vrchní modifikované pásy s posypem, oxidované pásy typu sklobit a bitagit a podkladní modifikované asfaltové pásy.PRODUKTY V OBLASTI HYDROIZOLAČNÍCH FÓLIÍ

Hydroizolační fólie mají využití zejména na ploché střechy. Dle názoru respondentů se jednoznačně nejvíce prodávají PVC folie tl. 1,5mm – mechanicky kotvené. Na druhém místě jsou PVC folie tl. 1,5mm přitěžované a PVC folie 1,8mm mechanicky kotvené.


Použití asfaltových šindelů a tmelů

ŠINDELE

Střešní šindele se používají zejména na rodinné domy, a to spíše na rekonstrukce.PENETRACE A TMELY

Většina respondentů se domnívala, že trh s asfaltovými penetracemi je větší než 600 tun ročně. Trh s asfaltovými tmely byl odhadován menší než 600 tun ročně.

Na plnou verzi průzkumu je možné se dotázat na e-mailu:
info@krytiny-strechy.cz
Zpracoval: MARKET VISION s.r.o.
Zdroj a autor: Krytiny-strechy.cz


Štítky: Střešní fólie
Rubriky článků