Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Dehtochema modifikované podkladní pásy

Modifikovaný podkladní pás Polyelast

  Modifikovaný podkladní pás Polyelast

  Výrobce: Dechtochema

  1. Hydroizolace střech. Pás se používá jako podkladní vrstva s vyššími nároky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.
  2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dovu vrstvách. U izolací proti spodní vodě je vhodné pás kombinovat s pásy s vyšší tažností, např. SKLOELAST.
  3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.

  Pásy se zpracovávají natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Pásy je též možné mechanicky kotvit k podkladu. Velikost příčných a podélných spojů je 100 (min. 80) mm.

  Skladování:

  Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

  Balení:

  Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x10,0 m x4,0 mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní páska obsahuje modrý název výrobku, střední páska obsahuje podmínky použití a dolní páska obsahuje logo a adresu společnosti.

  Technické specifikace

  materiál: směs modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterového rouna, vyztužená, impregnovaná
  rozměr š. x dl.: Rozměr pásu 1x10m, tl. 4,0+/-0,2mm
  povrchová úprava, barva: Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp; Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie; Asfaltová vrstva nad i pod nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm.
  hmotnost 1m2 (1ks): Plošná hmotnost 5,2 kg/m2; váha zboží na paletě 812 kg (počet rolí na paletě 12ks)
  spotřeba na 1m2: 1,15 až 1,2 m2 lepenky/m2 plochy střechy, dle složitosti střechy.
  cena obvyklá za montáž: U modifikovaných podkladních pásů 70,- až 90,- Kč/m2 dle složitosti střechy.
  minimální sklon střechy: od 1°
  záruka na materiál: Na funkčnost 10 let.
  životnost: U modifikovaných asfaltových pásů 20 až 30 let.
  rozteč latí: Pokládka na pevný povrch např. bednění nebo beton aj.
  poznámka: Reakce na oheň - třída E, doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
  Ceny výrobků
  Název výrobku Cena za 1 ks: (s DPH 21%): Cena za 1m2: (s DPH 21%):
  Polyelast 1 490,00 Kč (1 802,90 Kč) 149,- Kč (180,- Kč)
  Polyelast Extra 1 660,00 Kč (2 008,60 Kč) 166,- Kč (201,- Kč)
  Polyelast Extra 5 1 990,00 Kč (2 407,90 Kč) 199,- Kč (241,- Kč)

  *Cena za kus odpovídá balení (10m2/role). Ceny jsou platné od července 2015.


  Podobné produkty
  Rubriky článků