Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Dehtochema oxidované podkladní pásy

Oxidovaný pás V13

  Oxidovaný pás V13

  Výrobce: Dechtochema

  Pás je vhodný  jako podkladní a pojistná izolace pod skládané krytiny, pro provádění izolací proti zemní vlhkosti jako dočasné  izolační opatření , separační  nebo  ochranná vrstva ve stavebnictví. Použití jako plnohodnotné izolace ve střešní skladbě, ve spodních a podzemních vodách se nedoporučuje.

  Pásy se zpracovávají volným položením na podklad. Spoje je možné řešit natavením, velikost podélných a příčných spojů (přesahů) je 100 (min.80 ) mm a nebo volným přeložením při dvojnásobné velikosti přesahů. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C.

  Skladování:

  Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy,  hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

  Balení:

  Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 10m x 1,9mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení vhodným způsobem pomocí balicích pásek. Horní balící páska obsahuje červený název výrobku, střední obsahuje podmínky použití a dolní páska obsahuje logo a adresu společnosti. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.

  Technické specifikace

  materiál: oxidovaný asfalt, nosná vložka ze skelné rohože
  rozměr š. x dl.: rozměr pásu 1x10m, tl. 1,9+/-0,2mm
  povrchová úprava, barva: horního i dolního povrchu pásu: jemnozrnný minerální posyp; Asfaltová vrstva nad i pod nosnou vložkou: směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce do1 mm;
  hmotnost 1m2 (1ks): plošná hmotnost pásu 1,9 kg/m2, váha pásů na paletě 602kg (počet rolí na paletě 30ks)
  spotřeba na 1m2: 1,15 až 1,2 m2 lepenky/m2 plochy střechy, dle složitosti střechy.
  cena obvyklá za montáž: U oxidovaných podkladních pásů 70,- až 90,- Kč/m2 dle složitosti střechy
  minimální sklon střechy: od 1°
  záruka na materiál: 5 let
  životnost: Pásy nejsou určeny jako finální povrchová úprava, životnost dle životnosti souvrství. Při použití jako finální vrstva, životnost cca 5 let.
  rozteč latí: pokládka na plný povrch např. na bednění nebo beton aj.
  poznámka: Reakce na oheň - třída F, doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
  Ceny výrobků
  Název výrobku Cena za 1 ks: (s DPH 21%): Cena za 1m2: (s DPH 21%):
  Oxidovaný pás V13 490,00 Kč (592,90 Kč) 49,- Kč (59,- Kč)

  *Cena za kus odpovídá balení (10m2/role). Ceny jsou platné od července 2015.


  Podobné produkty
  Rubriky článků