Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Seriál: Tepelné vazby - 2. Díl

29. 1. 2019

V tomto dílu seriálu, Tepelné vazby, se budeme věnovat tepelným mostům a tepelným vazbám. Vyjasníme si, co to tepelné mosty a vazby jsou, jak se rozdělují a co způsobují.
Tepelný most a tepelná vazba

Tepelny most je místo, kde v konstrukci vlivem jiné geometrie stavebního detailu nebo užitím jiných stavebních materiálů dochází ke zvýšenému tepelnému toku na jednotku plochy konstrukce.

Pojem tepelný most označuje buď šířeji pojato každé místo, v němž dochází ke zvýšenému tepelnému toku, nebo tento pojem Ize rozdělit na dva pojmy - tepelnou vazbu a tepelný most. V tomto užším významu tepelná vazba označuje místo, kde dochází k vedení tepla v napojení dvou konstrukcí, ať již se jedná o střechu a stěnu či dvě stěny, strop a stěnu apod. Používání přesnějších pojmů tepelná vazba a tepelný most je výhodné, neboť rozlišuje príčinu vzniku vyššího tepleného toku, ovšem pro laickou veřejnost to již bývá nepřehledné.


Termovize - tepelné mosty

Existují také vícenásobné tepelné vazby, a to tam, kde se na sebe napojuje více konstrukcí, např. stěna, strop, okno (typické pro nadpraží oken) kde jde o tepelnou vazbu 3 konstrukcí. Může však jít i o napojení více konstrukcí, např. strop, stěna, dveře, terasa. Tepelným mostem je pak v tomto případě pouze místo v konstrukci, kde dochází k deformaci teplotního pole (typicky hmoždinka přichytávající tepelnou izolaci, krokev při umístění tepelné izolace mezi krokve apod.)


Tepelné mosty lze rozdělit podle způsobu předávání tepla na:

  • konvektivní (zvýšený tepelný tok je způsoben prouděním, ve stavebnictví obvykle vzduchu)
  • konduktivní (zvýšený tepelný tok je způsoben vedením tepla)

Další rozdělení tepelných mostů je podle četnosti na tepelné mosty:

  • nahodilé (např. špatně provedená spára v cihelném zdivu)
  • systematické (např. nosný rošt tepelné izolace umístěný v rovině tepelné izolace)

Zásadní rozdělení tepelných mostů je také podle jejich geometrie:

  • tepelné mosty bodové (např. hmoždinky kotvící tepelnou izolaci)
  • tepelné mosty lineární (např. krokve, mezi nimiž je tepelná izolace)

Tepelné mosty v konstrukcích mají negativní vliv na stavbu hned z několika pohledů. Zvyšují tepelnou ztrátu vytápění. Jejich vliv je v tomto směru poměrně značný, neboť se vzrůstajícími požadavky na tepelný odpor konstrukce procentuálně činí větší tepelné ztráty. Tepelné mosty způsobují lokální snížení povrchové teploty konstrukce čímž vzniká riziko bujení plísní. Mezi další negativa patří zvýšená kondenzace vodní páry v konstrukci, což může mít nepříznivý vliv na zabudované materiály organického původu. Zejména u dřeva hrozí napadení hnilobou či jinými houbami.

Mezi extrémní, nikoliv však neobvyklé případy lze počítat kondenzaci vodní páry ve vytrubkování rozvodů elektroinstalace. Ta na vedení pod vodní hladinou není pochopitelna projektována. Výsledkem mohou být úrazy elektrickým proudem či dokonce vyhoření elektroinstalace, v krajním případě i objektu.Předchozí díl o požadavcích na konstrukční detaily najdete zde.

Zdroj: Katalog tepelných vazeb
Autoři: Roman Šubrt, Pavlína CharvátováDotace, energetické posouzení stavby

Pokud řešíte projekt nebo detaily zateplení na opravu domu v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu, můžete čerpat dotace na výše uvedené.
Nepropásněte jedinečnou možnost využít státních dotací a ušetřit si tak až desetitísíce korun!
Oslovte nás přes kontaktní formulář, zajistíme vám Energetické posouzení stavby pro přidělení dotací.

Kontaktní formulářVaše osobní údaje (firma, jméno, email, telefon, adresa stavby, projekt) zpracováváme a držíme pouze za účelem vytvoření nabídky na materiál – což je Váš i náš oprávněný zájem.
Další informace se dozvíte v našich Zásadách zpracování údajů.
Rubriky článků