Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Seriál: Tepelné vazby - 4. Díl

18. 3. 2019

Vzduchotěsnost

Vzduchotěsnost je další z požadavků na stavební detaily, neboť není přípustné, aby vzduch proudil skrz konstrukci neřízeně a nebylo známo, kudy proudí, resp. zda v konstrukci dochází či nedochází ke kondenzaci vodní páry obsažené v proudícím vzduchu. Proudění vzduchu také může způsobovat velké ztráty tepla konvekcí.

Z tohoto důvodu byl pro praxi zaveden tzv. blower door test, tedy zjišťování vzduchotěsnosti stavby při tlakovém rozdílu 50 Pa.

Požadavek normy na vzduchotěsnost je dvojího rázu. Jednak je v ní uvedeno, že se v obvodových konstrukcích nepřipouští netěsnosti a neutěsněné spáry, kromě funkčních spár výplní otvorů a funkčních spár lehkých obvodových plášťů.

Dále, že všechna napojení konstrukcí mezi sebou musí být provedena trvale vzduchotěsně podle dosažitelného stavu techniky. Dále tato norma ČSN 73 0540-2 obsahuje doporučené maximální hodnoty průvzdušnosti obálky budovy.


Pro navrhování staveb to znamená, že každý detail musí být navržen tak, aby byl trvale vzduchotěsný. To je dodatečně obtížně proveditelné, musí se tedy s tímto požadavkem při návrhu stavebních detailů počítat, a detaily podle toho navrhovat. Častou chybou je například návrh spojování různých materiálů, kdy některé tmely na některé materiály nejsou přilnavé, což je nutné řešit včas správným ukotvením příslušných pásek či lišt.

Norma ČSN 73 0540-2 uvádí doporučené hodnoty intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Zde však je nutné upozornit, že toto číslo není zcela vypovídající, neboť vždy záleží na poměru A/V, tedy na geometrické charakteristice budovy. Navíc by se tato maximální intenzita výměny vzduchu měla odehrávat pouze netěsnostmi ve funkčních spárách, nikoliv ve spárách v konstrukci.

Tato maximální intenzita výměny vzduchu nesouvisí s požadavkem na větrání, neboť to je nutné zajistit za každých povětrnostních podmínek, tedy i při nulovém tlakovém rozdilu na návětrné a závětrné straně (nutností je pro zajištění čerstvého vzduchu realizovat nucené větrání budov).


Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n50,N
Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n50,N


Zdroj: Katalog tepelných vazeb
Autoři: Roman Šubrt, Pavlína CharvátováDotace, energetické posouzení stavby

Pokud řešíte projekt nebo detaily zateplení na opravu domu v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu, můžete čerpat dotace na výše uvedené.
Nepropásněte jedinečnou možnost využít státních dotací a ušetřit si tak až desetitísíce korun!
Oslovte nás přes kontaktní formulář, zajistíme vám Energetické posouzení stavby pro přidělení dotací.

Kontaktní formulářVaše osobní údaje (firma, jméno, email, telefon, adresa stavby, projekt) zpracováváme a držíme pouze za účelem vytvoření nabídky na materiál – což je Váš i náš oprávněný zájem.
Další informace se dozvíte v našich Zásadách zpracování údajů.


Rubriky článků