Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Střecha chytře

Aktuality

Seriál: Tepelné vazby - 6. Díl

15. 4. 2019


Legenda:

54 - Střešní vpusť

55 - Nástavec vpusti

56 - Montážní PU pěna

57 - Dobetovávka dvou polí bez vložek s výztuží tl. 80 mm

58 - EPS Perimetr kotvený proti vyplavání


Bodový tepelný most byl počítán v dvourozměrném teplotním poli, ovšem nikoliv v souřadnicích x; z, ale v souřadném systému x;z - tedy jde o výsek tvořený rotací okolo kotvícího vrutu. V obrázcích vizualizujících průběh teplot v konstrukci je osa, tedy střed vpusti na jedné straně barevného obrázku. Vzduchová dutina uvnitř vpusti byla uvažovaná jako uzavřená, což sice plně neodpovídá skutečnosti, ale vzhledem k tomu, že v zimním období proudí teplý vzduch nahoru, je toto zjednodušení přijatelné.SKLADBA A - PLOCHÁ STŘECHA
VÝSLEDKY VÝPOČTOVÉHO HODNOCENÍ
Zdroj: Katalog tepelných vazeb
Autoři: Roman Šubrt, Pavlína Charvátová

Rubriky článků