Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Střecha chytře

Aktuality

Seriál: Tepelné vazby - 5. Díl

29. 3. 2019Bodový tepelný most byl počítán v dvourozměrném teplotním poli, ovšem nikoliv v souřadnicích x; Z, ale v souřadném systému X;z – tedy jde o výsek tvořený rotací okolo kotvícího vrutu.

V obrázcích vizualizujících průběh teplot v konstrukci je osa, tedy střed vrutu na jedné straně barevného obrázku. Zde je také patrná krokev, do které je vrut kotven a lať, která je nad tepelnou izolací.


Skladba F - střecha s nadkrokevní tepelnou izolací
Výsledky výpočtového hodnocení
Zdroj: Katalog tepelných vazeb
Autoři: Roman Šubrt, Pavlína Charvátová


Rubriky článků