Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Solární kolektory

Solární zařízení popis

Solární tepelný kolektor je zařízení určené k pohlcení slunečního záření a jeho přeměně na tepelnou energii. K rozvoji počtu instalací solárních kolektorů pomáhají v ČR aktuální dotační programy. Ve světě jsou pak solární kolektory chápány spíše jako nástroj ke snížení energetické náročnosti domácností.


Solární kolektory princip

Princip získávání tepelné energie ze solárních kolektorů je jednoduchý. Jejich povrch je černý a matný, aby pohlcoval maximální množství dopadající energie a co nejvíce se zahříval. Získané teplo je poté předáváno vodě, která je využívána jako otopná nebo teplá užitková. Již instalace dvou slunečních kolektorů pokryjete náklady na ohřev užitkové vody až ze 70 procent. Návratnost investice se tak může přiblížit hodnotě Životnost kolektorů počítána na cca 30–40 let.


Solární zařízení rozdělení

Solární kolektory je možné rozlišit podle řady hledisek. Základním kriteriem rozlišení je druh použité teplonosné látky. V ČR se převážně používají solární kolektory, ve kterých je jako teplonosná látka používána kapalina (voda, nemrznoucí směs vody a propylenglykolu).

Kapalinové kolektory - mají absorbér zpravidla tvořený trubkami, protékanými teplonosnou kapalinou, která odvádí teplo z povrchu absorbéru.

Vzduchové kolektory  - jsou v současnosti využívány v ČR pouze okrajově.

Pozor: Solární kolektory nejsou fotovoltaické panely!

V Česku roste zájem domácností o fotovoltaické elektrárny

V Česku roste zájem domácností o fotovoltaické elektrárny

V roce 2020 v téměř každé evropské zemi poklesla poptávka po elektřině, celkově asi o 4 %. Zájem ros… Celý článek
Seriál Instalace solárních kolektorů - 5. díl: Další požadavky

Seriál Instalace solárních kolektorů - 5. díl: Další požadavky

Pátý díl seriálu o instalaci solárních kolektorů se zaměří na další faktory, které je nutné při inst… Celý článek
Seriál Instalace solárních kolektorů - 4. díl: Typy střech

Seriál Instalace solárních kolektorů - 4. díl: Typy střech

Další díl seriálu o solárních kolektorech se zaměří na konkrétní příklady instalace kolektorových pa… Celý článek
Seriál Instalace solárních kolektorů - 3.díl: Umístění

Seriál Instalace solárních kolektorů - 3.díl: Umístění

Je tu 3. díl instalace solárních kolektorů. V tomto díle se dozvíme něco o umístění panelů a možnost… Celý článek
Seriál Instalace solárních kolektorů - 2. díl: Stínění

Seriál Instalace solárních kolektorů - 2. díl: Stínění

Druhý díl seriálu se zaměří na možnosti architektonického začlenení solárních panelů do budovy a pov… Celý článek
Seriál Instalace solárních kolektorů - 1. díl: Integrace

Seriál Instalace solárních kolektorů - 1. díl: Integrace

V prvním díle se dozvíte o tom, jaké jsou možnosti integrace solárního kolektoru přímo do pláště bud… Celý článek
Teplota fotovoltaických panelů na střechách

Teplota fotovoltaických panelů na střechách

V tomto článku se budeme zabývat zdroji se stavebně integrovaným FV polem, kde panely tvoří souvislo… Celý článek
Solární tašky jaké Tesla neumí

Solární tašky jaké Tesla neumí

Právě před měsícem uvedla česká firma T-Power na Český a Slovenský trh solární tašky které vyrobí el… Celý článek
Solární kolektory a jejich realizační příklady

Solární kolektory a jejich realizační příklady

Rodinný dům v Mnichovicích u Prahy je nízkoenergetická stavba s tepelnou ztrátou 5,2 kW. Dům je obýv… Celý článek
Přínosy solárních soustav

Přínosy solárních soustav

Pro hodnocení efektivity solárních tepelných soustav a jejich přínosů se využívá řady parametrů uved… Celý článek
Statistika solárních kolektorů

Statistika solárních kolektorů

Trh se solárními kolektory v ČR vykazuje trvalý růst již od přelomu tisíciletí. V té době začal Stát… Celý článek
Výkonnost solárních kolektorů

Výkonnost solárních kolektorů

Výkonnost solárních kolektorů je možné definovat jako schopnost kolektoru produkovat energetický zis… Celý článek
Účinnost a výkon solárního kolektoru

Účinnost a výkon solárního kolektoru

Účinnost kolektoru je charakterizována křivkou ve tvaru paraboly. Zásadně nelze uvádět jedinou hodno… Celý článek
Charakteristika solárních kolektorů

Charakteristika solárních kolektorů

Funkci solárního tepelného kolektoru lze popsat obecnou energetickou rovnováhou (viz obr. 2.20). Sol… Celý článek
Solární kolektory - typy a funkčnost, 2. díl

Solární kolektory - typy a funkčnost, 2. díl

Ploché solární kolektory se obecně vyznačují plochým zasklením a plochým absorbérem. Současným stand… Celý článek
Solární kolektory - typy a rozdělení, 1. díl

Solární kolektory - typy a rozdělení, 1. díl

Solární tepelný kolektor je zařízení určené k pohlcení slunečního záření a jeho přeměně na tepelnou … Celý článek
1 z 1
Rubriky článků