Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Seriál Instalace solárních kolektorů - 3.díl: Umístění

10. 3. 2020

Dostupná plocha

Již pro počáteční návrh solární soustavy je důležité předem určit, jaká plocha budovy je k dispozici pro instalaci solárních kolektorů, resp. jakou potenciální plochu kolektorů při uvažované orientaci, sklonu a možnému stínění okolnimi objekty je možné instalovat vzhledem k potřebě tepla, která by měla být solární soustavou pokryta. U bytových domů nemusí prostorové podmínky pro umístění solárních kolektorů na střechách nebo fasádách odpovídat potřebě tepla, která má být kryta, a solární soustavu potom nezbyvá než navrhnout s nižším solárním pokrytím, než je investorem požadovaná hodnota. Pro instalaci solárních kolektorů na bytové domy se nabízí různé varianty umístění kolektorů, jak na střechu (plochou nebo šikmou), tak na fasádu.Možnosti umístění solárních kolektorů na střechy a fasády bytových domů
Na obrázku vlevo jsou graficky zjednodušeně uvedeny možnosti architektonické nebo konstrukční integrace. Při požadavku na instalaci solárních soustav na střechy bytových domů se mohou vyskytnout kolize se zástavbou na střeše (viz obr. 2). Jde především o strojovny výtahů, vyústění komínů, zakončení větracích soustav nad střechou, zařízení komunikačních sítí GSM, WiFi, umístění reklamních poutačů, apod., které mohou výrazně snížit plochu využitelnou pro instalaci solárních kolektorů.

Obr. 1: Možnosti umístění solárních kolektorů na střechy a fasády bytových domů

 

Omezení prostoru pro potenciální instalaci kolektorů na střechách bytů
Obr. 2: Omezení prostoru pro potenciální instalaci kolektorů na střechách bytů


Architektonické souvislosti

Při aplikaci solárních kolektorů na bytové domy je nutné dbát i na estetické hledisko. Kolektorová pole, zvláště na plochých střechách mohou vzhledově rušit, protože netvoří kompaktní součást budovy. Je proto třeba hledat způsob zakomponování solárních kolektorů do stávajícího tvaru budovy, nebo samotnými kolektory vytvořit tvar, který budově dodá nový architektonický rozměr, případně poslouži přímo jako funkční prvek na budově. Vizuálně exponované jsou především fasády, kde je vhodné použít solární kolektory jako výrazné a záměrně nápadné architektonické prvky.


Zajímavým architektonickým prvkem na fasádě budovy mohou byt trubkové solární kolektory sestávající se ze skleněných válcových ploch. Trubkové kolektory s reflektorem i bez reflektoru je možné využít podobně jako ploché kolektory pro stínící prvky nebo výplně balkonů. Jedna z úspěšných architektonických realizací trubkových kolektorů je znázorněna na obrázku 3. V dnešní době výrobci na trhu již nabízejí také solární kolektory s různě barevně řešenými absorbéry a vycházejí tak vstříc architektům, kteří preferují možnost barevné palety pro řešení vizuálního konceptu budovy i přes výkonově horší charakteristiky takových kolektorů.

Trubkový kolektor jako architektonický prvek
Obr. 3: Trubkový kolektor jako architektonický prvek


https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: Solární soustavy: pro bytové domy
Autor: Matuška Tomáš


Štítky: Solární panely
Rubriky článků