Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Seriál pergoly a přístřešky - vymezení pojmů

Následující informace vycházejí z publikací které vydalo nakladatelství Grada. V tomto a dalších dílech najdete základní informace k navrhování, stavbě pergol. V dalších dílech najdete info k vyměření a založení pergoly, osazení pergoly, montáž pergoly.

Pergola byla původně definována jako loubí lehké konstrukce, břevnoví na lehkých podporách, laťoví na sloupcích, porostlé popínavými rostlinami, které tvoří perforované zastropení. Uplatňuje se právě zavěšeným rostlinstvem, jímž vytváří lehký strop a stěny (Syrový, 1961).

Encyklopedie Universum uvádí pergolu, loubí - jako volnou, zpravidla dřevěnou zahradní architekturu, kde sloupy nebo pilíře vytvářejí vzdušnou chodbu a nesou trámce zachycující popínavé rostliny (Uni, 2001).

Besídka, malá zahradní stavba z netrvanlivého materiálu (ze dřeva nebo smíšeného zdiva), poskytuje ochranu proti slunci a nepohodě a někdy je pohledovým ukončenímzahradní kompozice. Je více či méně uzavřená a vždy krytá střechou. Besídka je severskýtyp pergoly či loubí. Nikdy není altánem (Syrový, 1961). Tato forma vznikla jako reakce na potřebu vytvořit v zahradě prostor - společenské místo, kde se beseduje, pojídá a odpočívá.

Z uvedených charakteristik je zřejmé, že pergola, loubí, plnila především funkci prostorového nosiče odpovídajících zahradních rostlin. Pergoly se stavěly již ve starém Římě. Ve středozemí pergoly s růžemi a vistáriemi odedávna zdobily cesty velkých usedlostí a posléze se staly oblíbeným prvkem v zahradách.

Tato původní hlavní funkce nosiče zahradní zeleně je však v současnosti překonána a je doplněna novou funkcí - vytvořit clonu proti přímému slunci a částečným zastřešením umožnit užívání prostoru pergoly i za deštivých teplých dnů. To je požadavek reagující na současnou tendenci rozšiřovat v rodinném bydlení obytnou funkci do přilehlé zahrady a využívat tak vytvořenou odpočinkovou terasu především jako oázu pohody a klidu. Této potřebě polozakrytého propojení domu a zahrady vybudování zmiňované drobné zahradní stavby (pergoly) výrazně přispívá. Pochopitelně kvalitu využití prostoru pergoly, kromě již uvedeného alespoň částečného zastřešení, jistě zvýší další technické a funkční vybavení jako osvětlení, úprava pro grilování, možnost umístění sportovních zařízení (stolní tenis, kulečník, různé trenažéry) a případné další vybavení podle zájmů uživatele.

Neméně důležité je využívání tohoto typu zastřešené a případně alespoň částečně opláštěné konstrukce jako přístřešku pro stání auta (tzv. Karport).

Prostorová koncepce

Nosná konstrukce pergoly závisí na prostorovém řešení útvaru. V zásadě lze budovat pergolu jako:

- samostatný izolovaný zahradní objekt, jenž je svébytným konstrukčním útvarem.
Tento typ je hojně užíván jako kryt terasy nebo volně vytvořené odpočinkové, zpravidla delší pěší cesty v parku;


Pergoly izolované

Obr. 1a) Pergoly izolované - přistavěnou konstrukci ke stávajícímu objektu bydlení. Toto převažující řešení splňuje v podstatě bezkolizně hlavní účel - propojení obytné funkce domu se zahradní terasou a zahradou a tím výrazné zvýšení kvality bydlení.


 Samostatné pergoly přistavěné
Obr. 1b) Samostatné pergoly přistavěné

   

Konstrukční princip

Klasická pergola, známá z historických zahrad, mívala nosné sloupy vyzdívané z kamenných kvádrů nebo z cihel, vodorovné nosné prvky tvořily poměrně tlusté dřevěné trámy.


Pergoly současné, stavěné především u rodinných domů, vycházejí z pestřejší nabídky materiálů. Uplatňuje se především dřevo, ale i kov a plast.


Výchozím údajem pro volbu modulové osnovy nosných sloupků a podvlaků či průvlaků nesoucích příčné trámky je předpokládané funkční využití pergoly. Od něho se odvíjípotřebný plošný rozměr upravené půdorysné plochy a rovněž stanovení optimální výšky. Jiné rozměrové parametry si jistě vyžádá pergola komunikační, kryjící spojovací chodník, jiné pergola budovaná nad plochou pro letní venkovní stolování nebo pergola nad plochou pro rekreační sportovní vyžití apod. Při rozhodování o rozměrech je samozřejmostí vzít v úvahu rovněž požadavek zakrytí celé plochy nebo její části, charakter této konstrukce - zda bude transparentní, plná nebo jen žebrová, případně nějaký typ treláže - dřevěné nebo kovové či drátěné nebo z plastových prvků.


V neposlední řadě je třeba rovněž akceptovat hledisko architektonického řešení. To by mělo být úměrné charakteru a významu požadovaného provozu a užití. Je třeba si uvědomit, že pergola je v zahradě výrazným architektonickým prvkem.


Konstrukční princip zpravidla tvoří nosné sloupky z různých materiálů (kámen, beton, keramika, kov, dřevo), vodorovné překlady nesené těmito sloupky jsou převážně dřevěné (i lepené dřevěné prvky), případně kovové, výjimečně z keramických nebo betonových vyztužovaných prvků, vrchní příčné trámky - žebra převážně ze dřeva nebo kovu a případné další plošné prvky pro zakrytí střešní plochy (dřevo, plech, plast).


Dimenzování jednotlivých prvků závisí na použitém materiálu a požadovaných rozponech daných funkční náplní. Pro letmou informaci lze uvést, že pro většinu funkcí vyhoví základní rozpětí mezi nosnými prvky 3000-3600 mm, výška pod vodorovný překlad obvykle 2400-2600 mm. Vodorovná (střešní) konstrukce je nejčastěji prováděna z dřevěných prvků - fošen 40-80/120-180 mm v osové vzdálenosti 600-1200 mm. Pro zakrytí větších rozponů a zvýšení výtvarného účinu se s výhodou používá zdvojení nosných střešních prvků.


Pro nosnou konstrukci pergol jsou používaným materiálem rovněž kovové profi ly - obvykle trubky průměru cca 45 mm (standardní kovové lešení) nebo tenkostěnné kovové profi ly typu Jackl ve vhodné kombinaci s doplňkovými dřevěnými prvky. Případné požadované zastřešení je nezbytně nutné zahrnout do rozhodování o modulaci a materiálovém řešení. V každém případě je nezbytné podrobit svoji představu pergoly zběžnému statickému posouzení pro stanovení optimálních dimenzí všech prvků.

Konstrukční principy a detaily dřevěných systémů jsou detailně znázorněny na obrázcích.


Spoje lepené vaznice s lepeným vazníkem - alternativy  

Spoje lepené vaznice s lepeným vazníkem - alternativy


Kloubové uložení lepeného vazníku  

Kloubové uložení lepeného vazníku


Podporový kloub oblouku nebo rámu  

Podporový kloub oblouku nebo rámu

Zdroj článku: Pergoly a přístřešky

 

Další články z kategorie: Pergoly ZDE


autor: František Pšenička/KČ

1 z 1
Rubriky článků