Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Hydroizolace

13. Detaily hydroizolace střechy: Zálivky roztokem mPVC

10. 2. 2023

Tématem posledního dílu série Detaily hydroizolačních vrstev střech jsou zálivky roztokem mPVC.


Zálivky roztokem mPVC

 

Legenda k obrázkům
1 - folie mPVC
2 - tavný spoj
3 - zálivka roztokem mPVC
4 - fóliový plech
5 - textilní páska
6 - podkladní textilie
7 - upevňovací prvek
8 - impregnovaný dřevěný hranol (lať, fošna)
9 - tepelně izolační výplň (minerální vlna)
11 - pásky hPVC
13 - PU tmel
14 - TP tmel
15 - krycí plechová lišta
17 - příponka
18 - oplechování záhlaví atiky
19 - tvarovka z hPVC
28 - fólie mPVC v nearmovaném provedení
37 - omítka

Další detaily hydroizolačních vrstev střech
Spojování a přesahy fólií mPVC Detail u světlíku
Dotěsnění rohů, koutů a nároží Kotvení s pásky
Namáhání v místě připojení fólie Příklady řešení v detailech
Detail v úžlabí Kotvení s terči
Spojování a přesahy plechů Ukončení na atice
Ukončení na vertikální konstrukci Ukončení u okapu

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY MONTÁŽE HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY STŘECH 
1. část - Příprava a kladení ochraných vrstev 2. část - tavné spojování a poslední kroky


Štítky: Hydroizolace
Rubriky článků