Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Hydroizolace

5. Detaily hydroizolace střechy: Kotvení s pásky

20. 10. 2021

Dnešní díl seriálu Detaily hydroizolačních vrstev střech vám přiblíží kotvení s pásky.

Kotvení s pásky

Legenda k obrázkům
1 - folie mPVC
2 - tavný spoj
3 - zálivka roztokem mPVC
4 - fóliový plech
5 - textilní páska
6 - podkladní textilie
7 - upevňovací prvek
8 - impregnovaný dřevěný hranol (lať, fošna)
9 - tepelně izolační výplň (minerální vlna)
11 - pásky hPVC
13 - PU tmel
14 - TP tmel
15 - krycí plechová lišta
17 - příponka
18 - oplechování záhlaví atiky
19 - tvarovka z hPVC
28 - fólie mPVC v nearmovaném provedení
37 - omítka

Další detaily hydroizolačních vrstev střech
Spojování a přesahy fólií mPVC Detail u světlíku
Dotěsnění rohů, koutů a nároží Zálivky roztokem mPVC
Namáhání v místě připojení fólie Příklady řešení v detailech
Detail v úžlabí Kotvení s terči
Spojování a přesahy plechů Ukončení na atice
Ukončení na vertikální konstrukci Ukončení u okapu

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY MONTÁŽE HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY STŘECH  
1. část - Příprava a kladení ochraných vrstev 2. část - Tavné spojování a poslední kroky


Štítky: Hydroizolace
Rubriky článků