Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Hydroizolace

Základní zásady montáže hydroizolační vrstvy střech - 2. část

16. 7. 2021

Seriál Zásady montáže hydroizolační vrstvy střech vás provede montáží izolační fólie z mPVC, od přípravy práce přes samotné kladení až k dokončení a úpravě detailů.

Tavné spojování horkým vzduchem

Tavné spojování folií horkým vzduchem je založeno na roztavení styčných ploch pásů fólie v přesazích teplem a následné stlačení spoje zajistí potřebnou vodotěsnost. Tento způsob spojování lze s výhodou použít při nižších teplotách okolního vzduchu (do -5°C) bez ohledu na vlhkost ovzduší. Je vhodnější než předchozí způsob zejména při spojování folií se zvlněnými okraji, při opracování prostorových detailů a pod.

Při spojování fólií se jejich povrch v místě spoje ohřívá do plastického stavu proudem horkého vzduchu vystupujícího z trubice ručního horkovzdušného agregátu, dle postupu spojování se agregát posouvá ve směru spoje, přitom hubice přístroje přečnívá okraj folie o 3 - 4 mm a okraje se vzájemně stlačují ručním válečkem ve směru kolmém na spoj.

Při použití pojízdné automatické svářečky např. Leister - Variant se postupuje podle zvláštního návodu k obsluze.

Jištění spojů zálivkovou hmotou

Po ukončení tavného spojování fólií je nutno všechny švy spojů zajistit zálivkovou hmotou, a to dle požadavků výrobce. Toto jištění se provádí na okrajích podélných a příčných spojů.

Zálivková hmota se nanáší vytlačováním z PE láhve opatřené ve víku výtokovou trubičkou s vnitřním otvorem průměru 1 nebo 3 mm.

Jištění spojů lze provádět pouze na suché a čisté plochy. Za teplot pod 5°C je nutno okraje spojů předehřát proudem horkého vzduchu.

Na vodorovných plochách se jištění PVC roztokem provádí trubicí s vnitřním otvorem průměru 3 mm, na šikmých a svislých plochách trubičkou s vnitřním otvorem průměru 1 mm.

Úprava u střešních detailů

Pravoúhlé kouty, rohy a nároží (90° +- 10°) se po předběžném opracování těchto detailů tzv. “krabicovým” nebo "kalhotovým" způsobem dotěsňují speciálními tvarovkami. Druh fólie použitý pro výrobu prostorových tvarovek musí být shodný s druhem folie použitým v celé skladbě.

Pro dotěsnění koutů, rohů a nároží a prostorovým úhlem větším než 100° se používá buď tvarovek vhodně upravených pro tyto účely nebo přídavných plošných záplat.

Prostorové tvarovky nebo plošné záplaty se k průběžné fólii přitavují pomocí horkého vzduchu. Okraje tvarovek z mPVC i okraje záplat z mPVC se zainjektují pomocí PVC roztoku.

Ukončení hydroizolačního povlaku v rovinných i prostorových detailech je zřejmé z obrazové části. Další varianty řešení v detailech popisuje PNTP-VIS-602/87.
 

Další detaily hydroizolačních vrstev střech
Spojování a přesahy fólií mPVC Detail u světlíku
Dotěsnění rohů, koutů a nároží Kotvení s pásky
Namáhání v místě připojení fólie Příklady řešení v detailech
Detail v úžlabí Kotvení s terči
Spojování a přesahy plechů Ukončení na atice
Ukončení na vertikální konstrukci Ukončení u okapu


Štítky: Hydroizolace
Rubriky článků