Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Hydroizolace

Základní zásady montáže hydroizolační vrstvy střech - 1. část

13. 5. 2021

Seriál Zásady montáže hydroizolační vrstvy střech vás provede montáží izolační fólie z mPVC, od přípravy práce přes samotné kladení až k dokončení a úpravě detailů.

Pracovní podmínky

Izolační práce s fóliemí mPVC je přípustné provádět při teplotě vzduchu od -5°C do + 40°C. Pokud teplota vzduchu klesne pod +5°C, je vzájemné spojování fólií možno provádět jen horkovzdušným agregátem. V tomto případě se doporučuje izolační fólie před položením temperovat ve vyhřátých prostorách.

Plochy určené k izolaci musí být vždy čisté, prosté ostrých hran a bez stojaté vody. Na položené izolační fólie lze vstupovat jen v obuvi s měkkou podrážkou.

Kladení ochranných vrstev

Pásy z technických textilií slouží jednak jako ochrana izolačních fólií před mechanickým poškozením (rep. jako dilatační vrstva) a jednak jako separační vrstva oddělující fólie zejména od materiálů, u kterých ve styku s folií mPVC může být narušena chemická stabilita fólie (asfalt, dehet, pryž, pěn. polystyren a pod.).

Pásy ochranných textilií se na podkladní konstrukce kladou zcela volně se vzájemnými bočními a čelními přesahy o min. šířce 50 mm. Ve spojích vyhovuje i bodové spojení lepidlem nebo horkým vzduchem. Izolovaná plocha musí být ochrannou textilií zcela pokryta.

Montáž ukončovacích profilů a přípojů

Po položení technické textilie se provede montáž ukončovacích profilů z fóliového plechu (okapnice, lišty, lemování, úhelníky atd.), prostorových tvarovek z hPVC (vtoky, větráky, průchodky) a u střech bez stabilizačních vrstev i přípojů (s tavným spojem k folii) pro mechanické kotvení folie.

 
 
 


Všechny tyto profily, pásky a tvarovky se připevní k podkladu kotvícím prvkem (rozpěrný nýt, hmoždinka, vrut, kotva).

Kladení izolační fólie

Jednotlivé pruhy fólie se pokládají se vzájemnými bočními a čelními přesahy min. šířky 50 mm. Po upravení správné polohy jednotlivých pruhů fólie, provede se nejprve jejich připevnění k podkladu v místech ukončovacích profilů a kotvících přípojů a teprve pak se provede spojení jednotlivých pruhů v přesazích.
 

Další detaily hydroizolačních vrstev střech
Spojování a přesahy fólií mPVC Detail u světlíku
Dotěsnění rohů, koutů a nároží Kotvení s pásky
Namáhání v místě připojení fólie Příklady řešení v detailech
Detail v úžlabí Kotvení s terči
Spojování a přesahy plechů Ukončení na atice
Ukončení na vertikální konstrukci Ukončení u okapu


Štítky: Hydroizolace
Rubriky článků